Coronavirus – maatregelen Wetterskip Fryslân

17-03-2020 JOURE – In verband met de uitbraak van het coronavirus Covid-19 volgt Wetterskip Fryslân de adviezen van de Rijksoverheid(externe website)RIVM (externe website)en de Veiligheidsregio(externe website). Zij volgen de ontwikkelingen op de voet en passen maatregelen aan wanneer dat nodig is. 

Het Wetterskip haar werk behoort tot de vitale processen van de samenleving. De dienstverlening gaat dan ook gewoon door. Om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) tegen te gaan treffen ze de volgende maatregelen. Deze gelden tot 6 april 2020 of tot nadere instructie.

Hoofdkantoor gesloten
De medewerkers werken zoveel mogelijk thuis. Het hoofdkantoor van Wetterskip Fryslân is gesloten en alleen geopend voor werkzaamheden die niet thuis uitgevoerd kunnen worden.

Werkplaatsen deels geopend
De werkplaatsen in Leeuwarden en Joure zijn alleen open voor de ontvangst en het afhalen van goederen en voor het verrichten van noodzakelijke werkzaamheden.

Bereikbaarheid
Het Wetterskip is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via het algemene nummer (058)  292 22 22, mail, social media en de contactformulieren op onze website. Buiten kantooruren kunt u bij noodgevallen contact opnemen met het milieualarmnummer (058) 212 24 22.

Bijeenkomsten, vergaderingen en excursies
Alle fysieke bijeenkomsten worden geannuleerd, tenzij strikt noodzakelijk. Er wordt vergaderd via digitale mogelijkheden. De vergaderingen van het algemeen bestuur en de commissies worden tot nader order uitgesteld.

Woudagemaal
Het bezoekerscentrum bij het Woudagemaal in Lemmer is in ieder geval tot 6 april 2020 gesloten voor publiek.