Coronamaatregelen in alle (streek)talen van Fryslân

20-04-2020 JOURE – Informatie is van groot belang in de coronacrisis. Taal is hierbij een belangrijk instrument om burgers te informeren over wat er speelt. In onze tweetalige provincie kan dat in het Fries of Nederlands, maar ook in een andere streektaal die onze provincie rijk is. De taal die je dagelijks thuis spreekt en goed verstaat.

Gedeputeerde Sietske Poepjes is voorzitter van het Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD). Als deelnemer van de NPLD is de provincie Fryslân betrokken bij het maken van korte strip waarin de maatregelen rondom de coronacrisis in zoveel mogelijk Europese talen te lezen zijn. De strip is gemaakt door de Italiaanse kunstenaar Fabio Vettori. Inmiddels is de poster al in zo’n 29 talen en een groot aantal streektalen vertaald. De Friese poster en negen posters met Friese streektalen zijn nu ook beschikbaar.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “As provinsje Fryslân fine wy it wichtich dat de ynformaasje oer de koroanakrisis net allinne yn it Frysk en Nederlânsk beskikber is, mar ek yn de oare streektalen dy’t in plak yn Fryslân hawwe.”  

Naast het Fries zijn bijvoorbeeld ook de streektalen Amelands, Bildts en Hylpers beschikbaar. De posters kunnen onder aan deze pagina gratis gedownload worden. Gemeenten en andere (zorg)instellingen kunnen posters bestellen bij de provincie voor gebruik in de eigen organisatie en gebouwen. Streektalen die nog ontbreken, kunnen worden aangemeld bij het klantcontactcentrum van de provincie.

Te downloaden: