Coronadraaiboek bij evenementen en activiteiten

11-07-2020 JOURE – Per 1 juli mogen er weer evenementen en activiteiten georganiseerd worden. Er is weer meer ruimte, maar wel onder voorwaarden. Gaat u iets organiseren? Check dan eerst de voorwaarden, want er zijn verschillende spelregels waar u en de bezoekers/deelnemers zich aan moeten houden. Als organisator van een evenement of activiteit bent u hiervoor verantwoordelijk. Vanuit de gemeente willen we u hierbij zo goed mogelijk begeleiden. Voor alle activiteiten en evenementen geldt: meld deze zo snel mogelijk maar in ieder geval voor 1 augustus bij ons aan en check alvast de voorwaarden in het coronadraaiboek. Dit is samen met de andere Friese gemeenten opgesteld.

1,5 meter afstand houden
De algemene, landelijke richtlijnen voor afstand houden gelden altijd, wat u ook doet. Voor de onderlinge afstand geldt: iedereen moet 1,5 meter afstand houden met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar (zij hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden) en voor jongeren van 13 tot 18 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen).

Algemene regels voor binnen en buiten

Binnen

  • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
  • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
  • In locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen.

Buiten

  • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
  • In de horeca wordt altijd gewerkt met een vaste zitplaats.
  • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
  • In dierentuinen, pretparken en andere buitenlocaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximum aantal personen per ruimte.

Deze algemene informatie over afstand houden vindt u ook op de website van de rijksoverheid, hier staan altijd de laatste richtlijnen.

Regels voor evenementen en activiteiten
Als u een evenement of activiteit organiseert, toetst u dit eerst aan de voorwaarden in het coronadraaiboek. Deze toets is nodig voor elk evenement en elke activiteit, ook als dit een niet-vergunningsplichtig evenement is op openbaar terrein, zoals een buurt-BBQ, een braderie of een viswedstrijd. We doen dit in de coronaperiode, om de organisatie van evenementen en activiteiten op verantwoorde wijze mogelijk te maken en de veiligheid te blijven garanderen. Voldoet uw activiteit niet aan de punten in het coronadraaiboek, dan kunt u geen aanvraag voor een activiteit indienen en de activiteit niet organiseren.

Coronadraaiboek
Kunt u aan de voorwaarden in het draaiboek voldoen, dan kunt u uw activiteit of evenement bij ons aanvragen/melden via info@defryskemarren.nl. Dit geldt voor alle evenementen en activiteiten die vanaf 1 juli plaatsvinden. Bij alle activiteiten vragen wij u om het coronadraaiboek mee te sturen, om te laten zien dat u aan de voorwaarden kunt voldoen. Als organisator van een evenement of activiteit bent u hier verantwoordelijk voor. Naast de coronatoets, geldt de reguliere aanvraagprocedure voor evenementen.

Overleg over draaiboek
Heeft u een kleine, vergunningsvrije activiteit (en/of op eigen terrein), dan is het wellicht niet nodig om een volledig coronadraaiboek in te dienen. Dit kunt u met de gemeente overleggen op het moment dat u de activiteit aanmeldt via info@defryskemarren.nl of telefonisch op 14 05 14. De melding van alle activiteiten (groot en klein) is in deze coronaperiode nodig, zodat de hulpdiensten zicht houden op het aantal activiteiten.

Vervolg evenementenkalender
Als u een (nieuw) evenement of een activiteit wilt organiseren die nog niet op de evenementenkalender staat, dan vragen wij u om dit zo gauw mogelijk maar in elk geval voor 1 augustus bij ons te melden. We kunnen dan namelijk regionaal afstemmen met de Veiligheidsregio Fryslân over de inzet van hulpdiensten, zoals politie en GGD Fryslân.

NB Deze regionale afstemming geldt alleen voor vergunningsplichtige evenementen. Vergunningsvrije, kleine activiteiten stemmen we niet regionaal af, maar moeten wel bij de gemeente gemeld worden en voldoen aan het coronadraaiboek. Na aanmelding ontvangt u hierover zo vlot mogelijk een reactie van ons, zodat u aan de slag kunt met de organisatie.

Vergunningsaanvraag
Na de regionale afstemming van uw plan, ontvangt u bericht van ons of er ruimte is voor uw activiteit. Vervolgens vraagt u de vergunning aan. Houd bij vergunningsplichtige evenementen rekening met een aanvraagprocedure van minimaal 6 weken. In de praktijk betekent dit dat nieuwe, vergunningsplichtige evenementen niet voor 15 september kunnen plaatsvinden. Dit geldt ook voor evenementen die verplaatst zijn/worden naar een datum na 1 juli.

Heeft u al een evenementenvergunning aangevraagd of een melding gedaan? Stuur ons dan zo snel mogelijk het coronadraaiboek van uw activiteit. Uw activiteit moet voldoen aan de voorwaarden in het coronadraaiboek.

Vragen?
Met deze richtlijnen wil de gemeente u houvast geven bij het organiseren van uw activiteit. Heeft u hierover vragen? Mail of bel met Sietie Bruinsma, Monique Reekers of André Jonker via telefoonnummer 14 05 14 of info@defryskemarren.nl.