Conflict Oudehaske leidt tot dwangsom


15-07-2017 OUDEHASKE – Een bewoner van Oudehaske aan de Jousterweg heeft al een tijd lang een conflict met het tuincentrum gevestigd aan nummer 51a. Recent is het bestemmingsplan “Oudehaske” vastgesteld. Dit is tot stand gekomen na moeizame gesprekken met deze partijen over de bestemming van het perceel Jousterweg 51a te Oudehaske.

Het tuincentrum mag zijn activiteiten op het perceel voortzetten onder strikte voorwaarden. Eén van die voorwaarden betreft het aanleggen van een groenstrook tussen het perceel Jousterweg 51a en 53. Dit is bepaald in het bestemmingsplan. Dit plan regelt ook hoe deze groenstrook eruit moet zien. Het bedrijf moet hoog opgaande beplanting planten met een hoogte van minimaal 2 meter, gecombineerd met een lage beplanting met een breedte van 3 meter. 

Ten aanzien van de stalling is geconstateerd dat er niet sprake was van een overtreding. Dit is wel het geval ten aanzien van de beplanting. Vanuit de gemeente is talloze jaren geprobeerd om beide buren er met elkaar uit te laten komen. Het conflict is echter dusdanig geëscaleerd dat afgeraden wordt om partijen nog in gesprek met elkaar te brengen. Met het strikt handhaven van het wettelijk kader kunnen de regels van het bestemmingsplan worden uitgevoerd. De gemeente doet dan wat hij moet doen. Ook wordt zo het conflict beter gestroomlijnd door deze te gieten in een procedure.