Commissies vergaderen op 5, 6 en 7 februari


01-02-2018 JOURE – De commissies bestuur, samenleving en ruimte vergaderen op 5, 6 en 7 februari. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis Herema State 1 in Joure en beginnen om 19:30 uur. U kunt deze vergaderingen live meekijken en -luisteren via onze webcast. Ook na afloop kunt u de vergaderingen terug kijken.

De agenda voor 5 februari vindt u hier.
De agenda voor 6 februari vindt u hier.
De agenda voor 7 februari vindt u hier.

Openbare hoorzitting
Op woensdag 7 februari 2018 is er een openbare hoorzitting van de bezwarencommissie. De voorzitter van de bezwarencommissie van gemeente De Fryske Marren deelt mee dat er op woensdag 7 februari 2018 een openbare hoorzitting wordt gehouden, waarbij bezwaarschriften worden behandeld inzake besluiten van burgemeester en wethouders met betrekking tot:

– het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie Personen; aanvang 19.00 uur;
– de vordering van een dwangsom; aanvang 19.30 uur.

Belangstellenden kunnen de hoorzitting bijwonen. Het kan zijn dat het bezwaarschrift alsnog wordt ingetrokken, dat de aanvangstijd op verzoek van belanghebbenden wordt gewijzigd of dat het bezwaarschrift op verzoek van belanghebbenden achter gesloten deuren wordt behandeld. Het is, wanneer u een hoorzitting wilt bijwonen, daarom verstandig op de dag van de hoorzitting contact op te nemen met Ewoud de Jager, secretaris van de bezwarencommissie via telefoonnummer 14 05 14.