Collegemiddag (On)zichtbaar Grondwater


18-04-2017 LEEUWARDEN – Grondwater is het water wat zich onder de grond bevindt. In ons dagelijks leven maken we (bewust en onbewust) veel gebruik van dit grondwater. In Friesland onttrekken we 60 miljoen kuub water per jaar uit de grond. Dat komt neer op zo’n 24.000 wedstrijdzwembaden vol.

wa-ter! Het grootste deel hiervan gebruiken voor drinkwater. Daarnaast maakt het Friese bedrijfsleven en de landbouwsector gebruik van grondwater. In de landbouw wordt het grondwater gebruikt voor drinkwater voor het vee en om gewassen te beregenen. Ook tijdens bouwprojecten en het aanleggen van wegen en viaducten wordt grondwater opgepompt en tegelijk weggepompt, omdat de bouw anders niet mogelijk is.

Grondwater is heel belangrijk voor de kwaliteit van het leven. Er moet nagedacht worden over hoe we nu en in de toekomst omgaan met het grondwater. Daarom organiseert provincie Friesland zaterdagmiddag 13 mei 2017 de ‘Collegemiddag (On)zichtbaar Grondwater’ in het Koepeltheater in Leeuwarden. Waterprofessionals van Wetterskip Fryslân, Vitens en provincie Friesland nemen deelnemers mee in het grondwaterverhaal van Friesland.

Onder leiding van weerdeskundige Piet Paulusma geven de waterprofessionals korte colleges (met praktijkproeven) over wat nu precies grondwater is en waar het grondwater allemaal invloed op heeft. De colleges wisselen zich af met korte sketches van Theater Smoar en muziek van organist Jelle de Jong.

13.30 Ontvangst
14.00 Colleges:
– Klimaat en grondwater;
– Wat is een grondwatermeetpunt?;
– Feestelijke lancering van de website grondwatermeetpunten;
– Kwaliteit van het grondwater;
– Grondwater als bron voor het drinkwater
15.00 Pauze (muziek)
15.30 Vervolg colleges:
– Tijdreis: de geschiedenis van het Friese (grond)water;
– Het front in de grond – zoet/zout (praktijkvoorbeeld);
– De Freshkeeper
16.30 Gelegenheid om na te praten
17.00 Einde

Meld u aan via het formulier. Opgave is verplicht en vol = vol, dus wees er snel bij!  Aanmelden kan tot vrijdag 12 mei 2017.

De ‘Collegemiddag (On)zichtbaar Grondwater’ vindt plaats in het Koepeltheater. Het Koepeltheater is goed bereikbaar met de fiets, auto en het openbaar vervoer. Bezoekadres: Vredeman de Vriesstraat 24A 8921 BT Leeuwarden.

Voor vragen over de collegemiddag kunt u contact opnemen met Roelfien Jonker via tel (058) 292 8163 (van maandag tot en met woensdag) of via email grondwater@fryslan.frl.