College verwijst PVDA en Groen links naar het Rijk


05-08-2017 JOURE – Politieke partijen PVDA en Groenlinks hebben binnen de Fryske Marren vragen gesteld aan het college. Het gaat De vragen gingen vooral over de vliegroute's van Lelystaf airport. Zo is nu bekend dat de nieuwe plannen voor de uitbreiding van Lelystad zonder overleg en/of medeweten van gemeenten en provincies is geweest en er dus geen overleg heeft plaatsgevonden.

Ook zijn er geen wijzigingen mogelijk in het plan. De besluiten zijn genomen door het Rijk. Provincie en gemeenten hebben geen bevoegdheden. De Fryske Marren wil met buurgemeenten op trekken om op die manier krachten te bundelen om en waar mogelijk reactie te geven op de plannen voor Lelystad Airport. Vragen over de gevolgen van de vliegroute's horen volgens de raad in de Tweede kamer thuis. Daarnaast is raad van mening dat noodzakelijke uitbreiding van capaciteit niet zonder nadelen gerealiseerd kan worden. De raad gaat er van uit dat de besluiten rondom Airport Lelystad weinig draagvlak hebben onder diegenen die in potentie last van de uitbreiding van deze luchthaven zouden kunnen krijgen.

De raad is echter vergeten dat ze de informatie dagen ten aanzien van het plan links hebben laten liggen waardoor er nu geen veranderingen meer kunnen worden afgedwongen indien dat wenselijk zou zijn.