College van B&W bankier of weldoener?

11-10-2019 JOURE – Eerder vandaag verscheen er een persbericht in Leeuwarder Courant waar duidelijk staat omschreven dat het College voornemens is een lening van €450.000,- te verstrekken aan de ondernemer Sjerp Jaarsma. De ondernemer wil een groot gedeelte van het in Augustus gesloten park Sybrandy’s voortzetten op de Hege Gerzen.

In dit zelfde persbericht wordt vermeld dat de Raad in een eerder stadium al steun heeft beloofd aan de plannen van de ondernemer. Bij de Burgerpartij De Fryske Marren is hier echter niets van bekend.

Wat De Burgerpartij De Fryske Marren zorgen baard, en in het verleden ook eerder heerft geadresseerd, is dat het College bij het nemen van dit besluit het advies vraagt van de Gemeenteraad. Door als raad advies te geven wordt je automatisch mede verantwoordelijk gemaakt over een dergelijk besluit. En dat terwijl het College deze beslissing en besluit zelf mag maken.

Waar zij ook moeite mee hebben is het feit dat het College een bedrag van €450.000,- gemeenschapsgeld uit mag en kan lenen aan een commercieel bedrijf of instelling. Toen wzj als politieke partij net in de raad zitting namen werden wij immers geconfronteerd met een miljoenen tekort in het WMO. Bezuinigingen waren het noodzakelijke gevolg. Nu ten midden van de bezuinigingen wordt de gemeenteraad om ‘advies’ gevraagd over het verstrekken van een geldelijke lening.

Ondanks de goede bedoelingen en plannen van de ondernemer kan en wil de Burgerpartij De Fryske Marren niet verder betrokken raken bij deze kwestie. Zij wensen geen advies te geven aan het College. Als het mis gaat kan het College immers altijd de vinger naar de raad wijzen. ‘U heeft immers het advies gegeven de lening wel te geven. De raad was bij de besluitvorming betrokken.’ Daarnaast kun je jezelf afvragen of dit een precedent zal scheppen ten aanzien van andere (sympathieke) initiatieven.

Waar trek je de grens? De vraag voor is dan ook of de gemeente €450.000,- gemeenschapsgeld mag gebruiken en in mag zetten als een veredelde bankier?

(Ingezonden nieuwsbericht)