College magazine ‘Mei-inoar der foar’

10-01-2019 JOURE – Deze week verschijnt het magazine ‘Mei-inoar der foar’ huis-aan-huis in gemeente De Fryske Marren. Het college van B en W wil op deze nieuwe manier de inwoners van De Fryske Marren informeren over de speerpunten en concrete plannen van het college voor deze periode, die loopt tot voorjaar 2022. Geen lijvig rapport als collegeprogramma dus, maar een toegankelijk magazine.

Start nieuwe college
Na een paar wisselingen, is sinds kort het college van burgemeester en wethouders weer compleet. Als start van dit nieuwe team is dit alternatieve collegeprogramma gemaakt. Dit programma is voor het college de leidraad voor de komende jaren, met de resultaten die het college wil bereiken. Fred Veenstra, burgemeester: “dat doen we samen, als college. Een gedreven ploeg, die er graag de schouders onder wil zetten. En we doen dat natuurlijk met inwoners en ondernemers “.

Persoonlijke drijfveren en speerpunten
Inwoners maken ook nader kennis met de collegeleden. Zo staan er interviews met burgemeester en wethouders in het magazine, over persoonlijke drijfveren en speerpunten voor de komende jaren.

Vinger aan de pols
Het college wil de inwoners van De Fryske Marren graag op de hoogte houden van de voortgang, zodat u kunt zien wat we van onze plannen waarmaken. Twee keer per jaar doen we dat, op papier in Tusken De Marren en op onze website. Medio 2019 kunt u de eerste tussenstand verwachten.

Digitale versie
Het magazine is ook na te lezen op de website van de gemeente. U vindt het op www.defryskemarren.nl/collegeprogramma