Clubs krijgen ondersteuning bij aanvraag rijksgelden


16-09-2018 JOURE – CDA-raadslid Henk Alderse Baas gaf aanleiding aan de gemeente De Fryske Marren om een landelijke subsidieregeling voor bouw en onderhoud van accommodaties en aanschaf van sportmaterialen bij de amateurclubs onder de aandacht brengen. Dit wordt met spoed opgepakt, omdat het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst onder de sportverenigingen wordt verdeeld. Met deze extra subsidie kunnen de amateurclubs investeren in hun accommodaties en/of voorzieningen. Hierdoor blijft sporten aantrekkelijk en de belangrijke maatschappelijke functie van sportclubs gewaarborgd.

De gemeente zet haar website, de social mediakanalen en haar katern in Groot De Fryske Marren in om de verenigingen op het bestaan van de regeling te wijzen. Het college heeft naar aanleiding van de vragen ook toegezegd ondersteuning te bieden bij het indienen van aanvragen. In principe wordt daar gebruik gemaakt van de inzet van de beweegcoaches of dorpencoördinatoren. Eventueel staat de ambtenaar sportzaken de clubs met raad en daad bij.

“Sportclubs draaien op vrijwilligers. Zij hebben vaak al veel taken te verrichten en een subsidieaanvraag is niet altijd even gemakkelijk te doen. Met de ondersteuning worden de kansen op toekenning van een subsidie groter” aldus Dhr. Alderse Baas.