Circa 230.000 verkeersovertredingen in 1e 4 maanden


15-06-2018 JOURE – In de eerste vier maanden van 2018 zijn in Friesland ruim 230.000 verkeersovertredingen geconstateerd voor onder meer te hard rijden, door rood licht rijden en handheld bellen. Dat is iets meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen werden er ongeveer 215.000 verkeersboetes opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving.

Er is in de eerste vier maanden van 2018 zowel een stijging te zien in het aantal op kenteken geconstateerde verkeersovertredingen als in het aantal staande houdingen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Bij de geconstateerde overtredingen handheld bellen en niet gebruiken van fietsverlichting is de stijging in de staande houdingen het grootste. Het merendeel van de verkeersovertredingen voor te hard rijden wordt geconstateerd met digitale handhavingsmiddelen. De mobiele radarsets kunnen met ingang van dit jaar meegenomen in de periodieke verkeersoverzichten.