Circa 16,5% van Nederlandse bedrijven in moeilijkheden door de huidige coronamaatregelen

09-04-2020 JOURE – Bijna 20% van de Nederlandse bedrijven wordt bovengemiddeld geraakt door de huidige coronamaatregelen. Het gaat om 622.780 bedrijven. Dat blijkt uit een eerste doorrekening van bedrijfsinformatiespecialist Graydon op basis van de financiële gezondheid van het Nederlandse bedrijfsleven en de huidige economische situatie. Van alle bedrijven die in februari 2020 nog te boek stonden als financieel gezond, verkeert nu 16,5% in moeilijkheden.

Er zijn ook bedrijven die op dit moment weinig tot geen impact van de coronacrisis ondervinden. Ongeveer 40% van de ondernemingen is nog steeds in staat de bedrijvigheid voort te zetten onder deze omstandigheden. Op de lange termijn is echter de verwachting dat ook op deze bedrijven de impact groter zal worden.”

Data-analisten van Graydon maakten inzichtelijk wat de financiële gezondheid van bedrijven was voor aanvang van de eerste kabinetsmaatregelen en de grootte van de impact die ze hiervan ondervinden. Van alle sectoren wordt de Horeca momenteel het hardst getroffen. In deze sector wordt 73% van alle bedrijven bovengemiddeld geraakt. Het is maar de vraag of zij het op de lange termijn zullen overleven. Ook de Transport & Logistieksector heeft het zwaar. Daar wordt 39% van de bedrijven flink getroffen. Er zijn volgens Craydon ook sectoren waar de maatregelen vooralsnog een minder grote impact lijken te hebben, zoals de winning van delfstoffen, landbouw en visserij en (semi-)overheid.

Voor dit onderzoek heeft Graydon gebruik gemaakt van een nieuw model dat de impact van de noodmaatregelen tegen het coronavirus meet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van sectorkenmerken, het betaalgedrag, het relatienetwerk, de omvang van bedrijven en actuele data van het RIVM. De komende tijd wordt het model steeds verder aangevuld zodat een steeds gedetailleerder beeld gegeven kan worden over de impact van de coronacrisis op het bedrijfsleven. Met het huidige model laat Graydon zien welke bedrijven op dit moment het beste geholpen kunnen worden en waar steunmaatregelen genomen kunnen worden.