CDA: Ga gesprek aan over problematiek hangjeugd Heremastate


JOURE – CDA De Fryske Marren wil samen met jongeren zoeken naar een oplossing voor de problematiek met hangjeugd bij de trappen en overkapping van het gemeentehuis in Joure. Raadslid Gerben Veenstra uit Scharsterbrug vraagt zich af of inzet van jongerenwerk of wellicht buurtpreventieteams niet effectiever is dan het verjagen van de hangjeugd met ultrasone en hoogfrequente geluiden van de mosquito-apparaten.

De vernielingen en het zwerfafval baart ook het CDA zorgen. Toch zijn er bij de partij berichten van bezorgde inwoners gekomen over de inzet van mosquito-pieptonen. De apparaatjes maken geluiden, die alleen hoorbaar zijn tot een leeftijd van ongeveer 25 jaar. Ze zouden echter ook negatieve gezondheidseffecten hebben, merkt Gerben Veenstra op. ,,Wij vragen ons af waarom het college denkt dat het gebruik van de pieptonen noodzakelijk is. Kan het college de argumenten uiteenzetten waarom er gekozen is voor de inzet van mosquito’s, ondanks de uitspraken van de Raad van Europa? Die heeft namelijk opgeroepen om de apparaatjes in de ban te doen.”

Met schriftelijke vragen hoopt Veenstra antwoorden te krijgen op vragen, die hij en zijn partijgenoten over het onderwerp hebben. Het raadslid wil ook weten welke repressieve en preventieve maatregelen er tot dusver zijn genomen om overlast door hangjeugd terug te dringen. ,,Natuurlijk herkennen en erkennen we dat er sprake is van overlast en vernielingen. Toch is dit niet een probleem, dat alleen van deze tijd is. Met het plaatsen van apparaten die mosquito-pieptonen maken wordt er niet voor een structurele oplossing gekozen, is onze opvatting. Het verplaatst het probleem naar een mogelijke andere locatie in onze gemeente.”

Het CDA heeft in een eerder stadium aangegeven om meer nadruk te leggen op het gesprek met jongeren en die pro-actief te benaderen. ,,Misschien geeft de huidige problematieken wel  aanleiding geven om een themagroep te starten, waarin jongeren zelf inbreng en regie hebben, onder leiding van het jongerenwerk.” Veenstra haalt het voorbeeld van De Wissel in Sint Nicolaasga aan. ,,De jongeren gaan op zoek naar leeftijdsgenoten en nemen mee naar de plekken die daarvoor bedoeld zijn.”

In afwachting van de antwoorden op de vragen, gaat het CDA er vanuit dat er niet een investering van duizend euro wordt gedaan, om de mosquito-apparaten te plaatsen.