CDA en VVD breken met het FNP

15-02-2019 JOURE – De fracties van het CDA en de VVD in gemeente De Fryske Marren zeggen door gebrek aan vertrouwen de samenwerking met de FNP in de coalitie op. Reden hiervoor is dat de FNP meerdere malen, eenzijdig, afweek van gemaakte afspraken. “Het maken van afspraken en vervolgens het nakomen van afspraken is een wezenlijk onderdeel van het onderling vertrouwen”, aldus CDA-fractievoorzitter Jan van Zanden.

In meerdere gevallen heeft er overleg plaats gevonden en hebben de partijen uitgesproken elkaar vast te houden in de gemaakte afspraken, ook als er verschil van mening is. Hier is de FNP niet in geslaagd. Doordat de FNP aan dit wezenlijk onderdeel getornd heeft, is er bij beide partijen geen vertrouwen meer in een verdere constructieve samenwerking op huidige en vooral toekomstige dossiers.

VVD-fractievoorzitter Olaf Storms: “In de komende drie jaar komen er nog vele moeilijke dossiers aan. Bezuinigingen, energietransitie en omgevingsvisie zijn daar een aantal voorbeelden van. Om die uitdagingen aan te kunnen gaan moet er een goede vertrouwensband binnen de coalitie zijn.”

Beide fracties betreuren de ontstane situatie ten zeerste. CDA en VVD willen op korte termijn een verkenner aanstellen, die met voorstellen komt om snel weer aan de toekomst te kunnen werken.