CBS verwacht 24% meer aardappels, 65% meer uien en evenveel suikerbieten

01-11-2019 JOURE – Uitgaande van de verwachte opbrengst per hectare en het ingezaaide aantal hectaren zoals gemeten in de landbouwtelling, is de bruto-opbrengst van consumptieaardappelen naar verwachting 24% hoger dan wat in 2018 is geoogst. De bruto-opbrengst zaaiuien is naar verwachting 65% hoger dan vorig jaar en is daarmee ongeveer gelijk aan de bruto-opbrengst in 2017. De definitieve oogstcijfers van 2019 worden eind januari 2020 bekendgemaakt.

Eerder dit jaar publiceerde het CBS over het beteelde areaal van aardappel, suikerbieten en zaai-uien. Het ingezaaide areaal is gebaseerd op de Landbouwtelling van het CBS. Bij deze cijfers komen nu de verwachte hectareopbrengsten van deze gewassen, deze zijn geschat op basis van de laatst beschikbare informatie. Het CBS betrekt deze cijfers van onderzoeksbureau Delphy.

Voorlopige oogstramingen
Volgens de voorlopige oogstramingen akkerbouw wordt er in 2019 voor 1,5 miljoen ton aan zaai-uien geoogst. Dat is 65% meer dan in 2018 van het land werd gehaald en ongeveer gelijk aan de bruto-opbrengst in 2017. De bruto-opbrengst consumptieaardappelen stijgt in 2019 ten opzichte van een jaar eerder naar verwachting met 24% naar 3,9 miljoen ton. Vergeleken met twee jaar eerder wordt er dit jaar 0,1 miljoen ton minder geproduceerd. Voor suikerbieten wordt in 2019 ongeveer een zelfde oogst verwacht als in 2018, namelijk 6,5 miljoen ton. Dat is lager dan in 2017 toen de suikerbietenoogst 1,5 miljoen ton meer bedroeg.

Beteelde oppervlakte en hectareopbrengst
In 2019 werd op 27.600 hectare zaai-uien geteeld, 9% meer dan in 2018. Het areaal consumptieaardappelen steeg in 2019 met 3% naar 78.900 hectare, terwijl het areaal suikerbieten met 7% afnam tot 79.200 hectare. De opbrengst per hectare zaai-uien wordt dit jaar met iets meer dan 53 ton 50% hoger geraamd dan de definitieve hectare-opbrengst in 2018. Voor consumptieaardappelen wordt de opbrengst per hectare dit jaar ongeveer 20% hoger ingeschat dan vorig jaar. De hectare-opbrengst komt naar verwachting uit op 49,3 ton, terwijl verwacht wordt dat de opbrengst per hectare bij suikerbieten met 8% stijgt naar gemiddeld 82,4 ton.