CBb moet nog honderden zaken over fosfaatrechten afhandelen

06-10-2019 JOURE – Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) moet nog honderden zaken uit 2018 behandelen van melkveehouders die bezwaar maken tegen de toewijzing van fosfaatrechten. Daarnaast zijn er ruim 500 zaken met betrekking tot fosfaatrechten die over 2019 gaan, waar de rechters uitspraak over moeten doen.

Begin 2019 werd aangegeven dat circa 750 fosfaatrechtszaken uit 2018 in aanmerking komen voor een thematische behandeling door het CBb. Daarvan gaan er circa 600 over de individuele disproportionele last. De rest betreft zaken als grondgebondenheid, verplaatsing van dieren op de peildatum 2 juli 2015 en het in- en uitscharen van vee. In mei is het CBb gestart met het geclusterd behandelen van zaken. Sindsdien zijn circa 350 zaken op deze manier afgehandeld.

Ongeveer 200 zaken worden de komende maanden ingepland, maar voor circa 200 zaken zal de behandeling pas in 2020 plaatsvinden. Naar verwachting zal het CBb alle 750 ‘thematische’ fosfaatzaken voor mei 2020 afgehandeld hebben. Begin 2020 wil het CBb ook een plan van aanpak hebben gemaakt voor de zaken over fosfaatrechten die over 2019 spelen. Op 1 oktober waren dat er 513.