Campagne veilig aan de weg werken van start in Joure


01-10-2017 JOURE – Samen veilig werken aan en langs de weg. Dat is het doel van de campagne ‘Samen wegwerken’. Uit onderzoek blijkt dat de veiligheid bij wegwerkzaamheden verbeterd kan worden. Zaterdagochtend werd het startschot gegeven van de campagne. Dat gebeurde bij Knoooppunt Joure waar bezoekers die dag eenmalig over de nieuwe A7 konden fietsen en wandelen. Tussen 5 en 13 oktober wordt deze weg gefaseerd in gebruik genomen.

Tijdens de starthandeling zetten directeur van Rijkswaterstaat Mieke Attema, gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Durk Durksz van de Fryske Marren een enorme oranje veiligheidspilon op om aandacht te vragen voor de veiligheid van de wegwerkers. De pilon is het symbool van de campagne en is de komende tijd ook te zien bij andere wegwerkzaamheden.

Enquête
Uit een enquête onder wegwerkers blijkt dat 40% van hen zich onveilig voelt tijdens het werken aan auto(snel)wegen. Dat komt bijvoorbeeld omdat weggebruikers onveilig verkeersgedrag vertonen of doordat er bij wegwerkers onvoldoende aandacht is voor veilig werken. De campagne ‘Samen wegwerken’ richt zich daarom op de wegwerker en de weggebruiker. Zij worden via filmpjes, artikelen en posters gewezen op manieren waarop ze samen de veiligheid bij wegwerkzaamheden kunnen vergroten.

Controles bij wegwerkzaamheden
De samenwerkende overheden roepen weggebruikers op om rustig te rijden, goed uit te kijken en zich te houden aan de verkeersmaatregelen bij werkzaamheden. Dat gebeurt via artikelen, filmpjes en speciale snelheidsdisplays bij wegwerkzaamheden. Wie zich niet aan de regels houdt, loopt een grotere kans op een flinke bekeuring. De politie gaat namelijk intensief controleren bij de werken.

De campagne is een initiatief van de drie noordelijke provincies, Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie. De brancheorganisaties Bouwend Nederland, CUMELA Nederland, MKB INFRA en Transport en Logistiek Nederland dragen bij aan het verspreiden van de middelen. Meer informatie: www.samenwegwerken.nl.