Calamiteitenregeling voor On the way to PlanetProof melk

13-07-2019 JOURE – Het onafhankelijke college van deskundigen AgroFood Dierlijk van SMK heeft een calamiteitenregeling vastgesteld waarin een eenmalige correctie op een drietal criteria voor productie van melk voor het keurmerk On the way to PlanetProof is toegestaan. Door de extreem droge weersomstandigheden in 2018 zijn de prestaties van de melkveehouderij op de criteria ‘percentage eiwit van eigen land’, ‘stikstofbodemoverschot’ en ‘broeikasgasemissie’ duidelijk afwijkend van andere jaren. Het college is ervan overtuigd dat de vaststelling van deze calamiteitenregeling belangrijk is om voldoende vertrouwen te bieden aan melkveehouders in het certificatiesysteem.

Deelname aan On the way to PlanetProof wordt voor een aantal criteria gebaseerd op resultaten uit het voorgaande jaar. SMK heeft door Wageningen University & Research laten onderzoeken in hoeverre de weersomstandigheden in 2018 en de daaraan gerelateerde prestaties op de criteria afwijken van andere jaren. Aanleiding daarvoor was het verzoek van FrieslandCampina om een calamiteitenregeling vast te stellen. Deze mogelijkheid is in het certificatieschema On the way to PlanetProof Melk voorzien in geval van extreme omstandigheden. 

Wageningen University & Research heeft op basis van een analyse van KNMI-weergegevens van de afgelopen 40 jaar geconcludeerd dat 2018 een extreem jaar was ten aanzien van droogte en temperatuur. Daarnaast is vastgesteld dat de criteria ‘percentage eiwit van eigen land, ‘stikstofbodemoverschot’ en ‘broeikasgasemissie’ droogtegevoelig zijn. Vervolgens zijn op basis van de landelijke gegevens van de KringloopWijzer uit 2017 en 2018 de effecten op de eerdergenoemde criteria in beeld gebracht.

De gegevens van de Kringloopwijzer over 2018 waren eind mei beschikbaar. De uitkomsten van het onderzoek zijn begin juni in een door het college van deskundigen bepaalde calamiteitencommissie van experts besproken. Dinsdag 9 juli heeft het college besloten om een calamiteitenregeling vast te stellen door eenmalig de volgende correcties toe te staan op de prestaties per melkveebedrijf in 2018:

  • + 10% punten eiwit van eigen land
  • – 35 kilo stikstofbodemoverschot per hectare
  • -25 gram CO2 equivalenten emissie per kilogram melk

De vastgestelde correctie voor 2018 wordt in de berekening van de meerjarengemiddelden meegenomen. De toegekende calamiteitenregeling geldt voor alle deelnemers aan het On the way to PlanetProof keurmerk.