Café Doodgewoon & De Seishoek

04-03-2019 JOURE – Deze keer slaan Café Doodgewoon en De Seishoek de handen ineen. U bent natuurlijk van harte welkom! Het thema van deze bijeenkomst is de palliatieve zorg bij dementie. Dementie is een progressief ziektebeeld, iemand met dementie gaat verder achteruit en verliest steeds meer functies. Palliatieve zorg is gericht op kwaliteit van leven als genezing niet meer mogelijk is.

Wat er deze avond behandeld wordt gaat over onder andere over wat palliatieve zorg (bij dementie) is en wat houdt dit in. Wat komt er bij kijken? Hoe worden mantelzorgers meegenomen in dit proces qua begeleiding en informatie?

De lezing wordt gegeven door Dick (D.L.F.) Elzenga. S.O.G./kaderarts palliatieve zorg en wordt georganiseerd voor iedereen die hier meer over wil weten. Je hoeft je niet op te geven en de toegang is gratis. Op donderdag 14 maart 2019 van 20.00 – 21.30 uur in het Wijkcentrum De Werf aan de Sluisdijk 30 te Joure.

Meer weten?
Voor meer informatie, vervangende mantelzorg of vervoer kunt u contact opnemen met Francien Bekius, Mantelzorgondersteuning Punt Twa, bereikbaar van maandag tot en met donderdag: 0513-414593
Organisatie door: Buurtzorg Skarsterlân, Patyna, Hof en Hiem, Punt Twa (Miks Welzijn), Thuiszorg ZWF/Tinz, Zorggroep Sint Maarten en Netwerk Palliatieve Zorg ZWF