Ingezonden – Burgerpartij De Fryske Marren niet blij met optreden van wethouder

01-05-2020 JOURE – In oktober 2019 kreeg de Burgerpartij De Fryske Marren berichten van uitkeringsgerechtigden dat het administratieve gedeelte bij de gemeente niet goed op orde zou zijn. Daarnaast kreeg de partij ook klachten binnen dat medewerkers van de gemeente zich niet altijd begripvol opstellen naar de uitkeringsgerechtigden toe.

In eerste instantie dachten de medewerkers dat het mogelijk om een incident zou gaan, mede omdat er zich niet heel veel geluiden uit deze richting bij de Burgerpartij De Fryske Marren terecht kwamen. Eind november namen de berichten ineens weer toe, en december schrok de fractie van de verhalen die bij hen terecht kwamen.

De partij nodigde diverse inwoners uit om hun verhaal te doen. Daar kwam een opsomming uit met vragen aan de wethouder en opmerkingen met wat er in hun ogen verkeerd gaat en wat er wellicht beter zou kunnen.

De vragen en ervaringen zijn op papier gezet en persoonlijk aan de verantwoordelijke wethouder overhandigd. Er werd met nadruk gevraagd om persoonlijk naar de resultaten te kijken en zelf binnen de afdeling navraag naar te doen. Dit om de wethouder de kans te geven om onderzoek te doen. Mogelijk kon er intern oplossingen worden gevonden of misverstanden uit de wereld konden worden gehaald.

Tot hun verbazing kreeg de Burgerpartij De Fryske Marren niet een reactie van de wethouder, maar lag er ineens een reactie van het voltallige college. Daarin werd niet op de vragen ingegaan, maar kwam er een zakelijke opsomming van regels die er gelden binnen de wet. En dat was nu juist niet de bedoeling! Het stoort de partij dat in de reactie er geen enig begrip, empathie of menselijkheid wordt getoond. Dit terwijl wij hier zo nadrukkelijk als partij aan de wethouder hadden gevraagd.

Inmiddels heeft de Burgerpartij alle raadsleden geïnformeerd en de agendacommissie verzocht het onderwerp te agenderen. De partij kan zich voorstellen dat andere raadsleden of partijen hier ook graag meer van willen weten, ook al had de partij het onderwerp liever intern behandeld zien worden.