Buorren Langweer deze zomer autoluw

25-07-2019 LANGWEER – Plaatselijk Belang Langweer, Vereniging Promotie Langweer en de Ondernemers Vereniging Langweer hebben de handen ineen geslagen om het centrum van Langweer autoluw te maken. Het verkeer is niet alleen hinderlijk voor bewoners en toeristen, maar levert ook gevaarlijke situaties op. In overleg met de gemeente start deze zomer een pilotproject, waarbij de Buorren, Efterom, Auke Piersstrjitte en Stevenshoek alleen nog toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer. De pilot loopt van vrijdag 26 juli tot vrijdag 23 augustus en wordt na de zomer geëvalueerd.

Maatregelen
Aan het begin van de Buorren wordt naast het bord éénrichtingsverkeer, een verbodsbord gemotoriseerd verkeer geplaatst. Daarbij wordt een uitzondering gemaakt voor leveranciers en aanwonenden. Ook bezoek van de aanwonenden blijft gewoon welkom. Parkeren mag, net als nu, alleen in de parkeervakken of op eigen terrein.

Evaluatie
Na de zomer wordt de pilot geëvalueerd en nemen we een besluit over de toekomstige verkeerssituatie in Langweer. Tegen die tijd is er ook voldoende gelegenheid om uw ervaringen met de pilot te delen.