Buiten sporten voor de jeugd krijgt weer ruimte

26-04-2020 JOURE – Voor kinderen en jongeren is er vanaf woensdag 29 april weer ruimte voor georganiseerd buiten sporten. Het kabinet gaf sport en bewegen in de persconferentie van deze week een prominente plaats en daar was ook behoefte aan, zeker voor de jeugd. Onze gemeente kijkt samen met de verenigingen, buurtsportcoaches van De Kear en ons sportbedrijf naar de invulling hiervan. Sportclubs kunnen woensdag weer starten met buiten sporten, onder een aantal voorwaarden.

De mogelijkheden en voorwaarden op een rij 

  • Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding weer samen buiten sporten
  • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten met elkaar sporten, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen
  • Geen ouders langs de lijn en thuis douchen (ook kantines blijven dicht)
  • Trainen mag weer, maar geen officiële wedstrijden en competitie
  • De buitensportaccommodaties/velden zijn alleen open voor de verenigingen (voor georganiseerd sporten onder begeleiding), niet voor ‘losse jeugd’
  • De sporthallen, sportzalen, gymzalen en zwembaden blijven voorlopig nog gesloten, in elk geval tot en met 19 mei
  • Verenigingen die normaal gesproken in de zaal trainen kunnen vanaf 29 april buiten gaan trainen, bijvoorbeeld op openbare sport/speelveldjes
  • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jeugd en jongeren nog steeds: blijf thuis.
  • Volwassenen blijven voorlopig nog alleen sporten (voor volwassenen zijn de maatregelen nog niet versoepeld).

Overleg met verenigingen, buurtsportcoaches en sportbedrijf
Gemeenten zijn gevraagd om een coördinerende rol te spelen en afspraken te maken met sportverenigingen en buurtsportcoaches. Afgelopen week zijn we hier volop mee bezig geweest. Ook ons sportbedrijf (swimfun & sportfun) heeft aangeboden om met de CIOS-ers die daar in dienst zijn, te ondersteunen. De insteek is dat zij samen met de buurtwerkers van De Kear activiteiten gaan organiseren voor de jeugd die niet lid is van een vereniging. De verenigingen kunnen zich dan blijven richten op hun bestaande leden. Wel kijken we naar samenwerking met als doel om alle jeugd te kunnen laten sporten. Ook kijken we voor zaalsportverenigingen bijvoorbeeld naar mogelijkheden op kunstgras. Gemeente en verenigingen stemmen dit onderling af.

Daarnaast ontvangen we vragen van sportscholen en bijvoorbeeld scouting: ook hier geldt dat georganiseerd buiten sporten mag, met de jeugd tot en met 18 jaar en altijd onder begeleiding. Bij jongeren van 13 tot en met 18 jaar blijft daarnaast de 1,5 meter afstand gelden.

Nieuwe noodverordening
Deze week hebben we de afspraken voor de sportverenigingen op een rij gezet, voor zover die nu zijn ingevuld. Voor een aantal dingen zijn we nog afhankelijk van de nieuwe noodverordening, waarin door veiligheidsregio Fryslân meer duiding wordt gegeven aan de versoepeling van de maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan duidelijkheid over de groepsgrootte per leeftijd en het gebruik van materialen buiten. Ook zijn er bijvoorbeeld nog vragen over het bewegingsonderwijs voor de basisscholen (vanaf 11 mei). Zodra deze aanvulling bekend is, informeren we verenigingen hierover en plaatsen we de nieuwe verordening op onze website.  De huidige verordening geldt nog tot en met 28 april.

De landelijke richtlijnen kunt u nalezen op de website van de rijksoverheid. We wensen de jeugd en verenigingen vanaf 29 april weer veel sportplezier!