Budget van 28 miljoen voor subsidie klimaatinvesteringen

10-07-2019 JOURE – De uitstoot van broeikasgassen in Nederland moet op korte termijn omlaag. Daarom opent op 1 augustus de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie. De regeling stimuleert grootschalige projecten. Bijvoorbeeld rond energie-efficiency. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt 28 miljoen euro beschikbaar voor de klimaatinvesteringen.

Regelmatig zijn investeringen in CO2-reducerende maatregelen nog niet bedrijfseconomisch rendabel. De subsidie draagt eraan bij dat deze investeringen een interessante terugverdientijd krijgen. Ondernemers in de industrie kunnen subsidie aanvragen. Ze gebruiken de investeringssteun om milieuvoordeel te halen met de eigen activiteiten. Ze zijn dan ook eigenaar van het proces waarin ze investeren.

Bij de subsidie gaat het bijvoorbeeld om systemen die helpen bij energie-efficiency. Zoals elektrificatie van warmteopwekking, elektrische ovens of efficiënte droog- en scheidingstechnieken. Onder de subsidie vallen ook maatregelen voor recycling of hergebruik van afval. De projecten moeten de demonstratiefase al voorbij zijn. De systemen moeten zich al bewezen hebben: de werking ervan is al minimaal 3 keer eerder in Nederland gedemonstreerd.

Ondernemers kunnen subsidie aanvragen vanaf 1 augustus 2019 tot en met 30 juni 2020. De investeringen moeten uiterlijk 31 december 2020 zijn uitgevoerd. Belangrijk is dat het om omvangrijke projecten gaat. Per aanvraag is minimaal 125.000 euro en maximaal 3 miljoen subsidie beschikbaar. Voorwaarde is dat terugverdientijd van de investeringen langer is dan 5 jaar. Meer informatie over de regeling – de voorwaarden en het aanvraagproces – volgt binnenkort.