Brûsplak Joure presenteert voorkeursscenario tijdens tweede online informatiebijeenkomst

17-02-2021 JOURE – Morgenavond organiseert de projectgroep Brûsplak Joure van 19:30 tot 20:30 een tweede online informatiebijeenkomst voor alle organisaties die in het draagvlakonderzoek hebben aangegeven belangstelling te hebben voor It Brûsplak. Tijdens deze bijeenkomst presenteert de projectgroep het voorkeursscenario en wordt een schets gegeven van de financiën. Ook wordt met de aanwezigen de intentie tot deelname aan It Brûsplak en de mogelijkheid tot huisvesting besproken. 

Eerste informatiebijeenkomst gaf belangrijke input voor het voorkeursscenario
De deelname aan de eerste online bijeenkomst was groot. Maar liefst 169 betrokkenen hebben de bijeenkomst gevolgd. De projectgroep heeft tijdens en na de bijeenkomst veel reacties ontvangen. Deze reacties zijn voor de projectgroep belangrijke input geweest om te komen tot het voorkeursscenario, dat in deze tweede bijeenkomst wordt toegelicht.

Brûsplak Joure
De initiatiefnemers van It Lokaal en gemeente De Fryske Marren werken samen aan plannen voor een sociaal en cultureel Brûsplak in Joure. Een Brûsplak waar verbinden, ontmoeten en talent ontwikkelen centraal staat. Waar iedereen mee kan doen en waar creativiteit en elkaar versterken belangrijk is. Er is een projectgroep opgericht en er zijn verschillende werkgroepen actief. Samen bekijken ze hoe en waar dit Brûsplak het beste gerealiseerd kan worden. Het doel is hiervoor een aantal verschillende scenario’s voor te leggen aan de gemeenteraad.