Brug Wyldehoarne verdwijnt wegens te hoge kosten

De loop- en fietsbrug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure, zal door de gemeente worden vervangen door een duurzame, meer onderhoudsvriendelijke brug. De huidige, iconische brug heeft hoge onderhoudskosten, ook na renovatie blijven de onderhoudskosten te hoog.

De raad besloot op 3 juli bij de kadernota, om de brug te vervangen door een duurzame variant van onderhoudsvriendelijk materiaal. De keuze voor vorm en materiaal van de nieuwe brug, binnen het beschikbare budget, wordt gemaakt in samenspraak met de beide buurtverenigingen. Na de zomervakantie gaat de gemeente met hen in gesprek over de aanpak, de planning en het vervolg.