Brandveiligheid stallen mogelijk onder de loep bij banken


21-12-2017 JOURE – Banken hebben geen formele verantwoordelijkheid inzake de brandveiligheid van stallen. Het is alleen maar toe te juichen als banken die agrarische ondernemers een lening verstrekken hen wijzen op maatregelen voor brandpreventie en hier eventueel extra eisen aan stellen. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is bereid om met de Nederlandse Vereniging van Banken in gesprek te gaan om te bekijken of banken mogelijk een rol kunnen spelen in het beter voorkomen van stalbranden. Indien deze gesprekken positief uitpakken kan de vereniging mogelijk aansluiten bij het Actieplan Stalbranden 2.0 dat nu wordt opgesteld. Schouten schrijft dat in antwoord op vragen vanuit de Tweede Kamer naar aanleiding van een bericht dat banken brandonveilige stallen financieren.

Ondernemers dienen zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving van overheden en gemeenten. Sinds 2014 zijn brandveiligheidsvoorschriften voor nieuw te vergunnen stallen opgenomen in het Bouwbesluit. Deze voorschriften moeten door gemeenten worden meegenomen in de vergunningsaanvragen en vervolgens moet daarop worden gehandhaafd. Voor dit toezicht zijn de regionale omgevingsdiensten de eerst aangewezenen. Banken hebben geen formele verantwoordelijkheid in dit kader, aldus Schouten.

Banken waarvan de staat aandeelhouder is zijn, net als andere ondernemingen, gebonden aan wet- en regelgeving over dierenwelzijn. De raad van bestuur is er verantwoordelijk voor dat de onderneming opereert in overeenstemming met deze wet- en regelgeving. De banken dienen zich hierbij bewust te zijn van hun maatschappelijke positie, maar dit betekent niet dat de onderneming zichzelf per definitie strengere normen zou moeten opleggen, stelt Schouten.