Bokkensprong van het College De Fryske Marren

11-02-2020 JOURE – D66 staat voor goed onderwijs. Ook in onze gemeente De Fryske Marren. De kinderen moeten goed onderwijs kunnen volgen in schoolgebouwen die toekomstbestendig zijn. D66 pleit voor een actieve benadering vanuit de gemeente om de scholen, zeker in krimpgebieden, de aandacht te geven die het verdient. En samen te kijken naar de mogelijkheden voor de toekomst

De raad en het college hechten grote waarde aan afspraken maken en je daaraan houden. Om dit kracht bij te zetten is ‘afspraak is afspraak’ opgenomen in het coalitieakkoord. In het Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting zijn duidelijke afspraken opgesteld en vastgelegd. Waar een wil is, is een weg, moet de portefeuillehouder hebben gedacht. Zij maakte een bokkensprong, zo over de raad en het Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting, en kende de basisschool It Klimmerbled een voorbereidingskrediet toe. 

Reden voor de fractie van D66 De Fryske Marren om het college hierover schriftelijke vragen te stellen.