Boeren maken zich klaar voor uitrijden ruige mest


17-02-2017 JOURE – Veel boeren in de regio maken zich dit weekend op de ruige mest uit te rijden. De boeren gebruiken de traditionele, vaste mest om het grasland aantrekkelijk te maken voor de komst van weidevogels. 

De mest die veel stro bevat heeft een positief effect op het bodemleven waar vogels vervolgens weer van kunnen profiteren. Boeren die aan weidevogelbeheer doen richten (een deel van) hun land zo in dat vogels als grutto’s, kieviten, scholeksters en tureluurs ruimte, voedsel en rust krijgen om er te broeden en er kuikens groot te brengen.

Een van de maatregelen die ze nemen is de aanleg van kruidenrijk grasland. Dit land trekt insecten aan, voedsel voor de weidevogels. Ook stellen de boeren het maaien uit, veelal tot 15 juni, en laten ze stroken gras staan waarin kuikens kunnen vluchten.

Op dit zogenaamde vogeltjesland is kunstmest en drijfmest niet toegestaan. ‘Rûge dong’ laat de meststoffen langzaam vrijkomen en verbetert de bodemkwaliteit. De mest trekt veel insecten en wormen aan, ook weer voedsel voor de weidevogels.

Daarnaast verbeteren de wormen de bodemstructuur waardoor vogels gemakkelijker met hun snavel de grond in kunnen. Verder bevat de ruige mest stro, dat weidevogels kunnen gebruiken voor het bouwen van nesten.