Boeren gaan zelf dag- en nachtvlinders meten

20-08-2019 JOURE – Diverse boeren in Friesland gaan medewerking verlenen aan een unieke samenwerking en ontwikkeling ten aanzien van een monitoringsprogramma. Boeren gaan zelf vlinders en insecten in het agrarisch gebied monitoren. Dit doen zij in samenwerking met LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting.

Dit meetnet in ontwikkeling heet het Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden, afgekort: BIMAG. Dinsdag 27 augustus is het officiële startschot van dit project.

In 2017 is uit meerjarig onderzoek duidelijk geworden dat de soorten insecten en met name de biomassa van insecten in de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Vrijwel alle in Nederland beschikbare trends van insecten zijn grotendeels gebaseerd op waarnemingen uit natuurgebieden. Dit was voor LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting reden om te kijken hoe hier verandering in kan worden gebracht en met elkaar BIMAG te ontwikkelen. 

Akkerbouwers, tuinders, melkveehouders, van gangbaar tot biologisch. Diverse boeren verspreid over heel Nederland doen mee. Zij starten met het zelf meten van dag- en nachtvlinders, met behulp van een telroute en een LedEmmer.