Boeren en natuurbeheerders staan recht tegenover elkaar

09-09-2019 JOURE – Boeren en natuurbeheerders in het veenweidegebied staan nog te veel recht tegenover elkaar. Samenwerking en zelfs overleg is er vaak nagenoeg niet. Dat is de ervaring van Jan Boelen uit Hurdegaryp, die tot voor kort nauw betrokken was bij de uitvoering van het provinciale veenweidebeleid. Maar volgens It Fryske Gea-directeur Henk de Vries gaat het met de samenwerking best goed.

Boelen heeft de afgelopen tweeënhalf jaar met veel boeren en natuurbeheerders in de Friese veengebieden gesproken, in het kader van de uitvoering van het provinciale veenweidebeleid. Hij was op initiatief van de Friese Milieufederatie lid van het programmateam.

Boelen stelt dat het vooral belemmerend werkt dat er weinig onderling overleg en begrip is. Hij noemde het voorbeeld van een boer met wie hij sprak. “Ik vroeg of die wel eens met een beheerder van Staatsbosbeheer sprak. Nou, het kwam erop neer dat dat eigenlijk niet gebeurde.” Andersom is dat volgens hem net zo. “Bij een groep beheerders van It Fryske Gea vroeg ik of ze wel eens met boeren praten. Toen bleef het stil.”

It Fryske Gea-directeur Henk de Vries vindt dat het met de samenwerking best goed gaat. Volgens hem zijn er de afgelopen jaren juist veel meer samenwerkingen ontstaan, waarbij hij verwees naar onder meer het initiatief Natoer mei de Mienskip. Landbouw- en natuurorganisaties kwamen daarin samen tot een alternatief voorstel voor het provinciale natuurbeleid.