Boeren die al duurzame energie opwekken benadeeld in windplan Friesland

22-11-2019 JOURE – Boeren in Friesland die al duurzame energie opwekken, maken minder kans om een kleine windmolen op hun erf te mogen plaatsen dan boeren die dat nog niet doen. Dat valt op te maken uit nieuwe regels die Gedeputeerde Staten van Friesland in concept heeft vastgesteld. De vereniging van windturbine-eigenaren en LTO Noord vinden dat het anders moet.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat boeren windmolens met een ashoogte tot 15 meter op hun erf mogen plaatsen, mits deze niet meer energie produceren dan de boer nodig heeft. Nu blijkt dat boeren bij de berekening het vermogen van bijvoorbeeld de zonnepanelen die zij al hebben in mindering moeten brengen op hun energiebehoefte.

De windmolens waarover het bij deze afspraak vooral gaat, leveren circa 30.000 kilowattuur per jaar aan elektriciteit. “Een kleine melkveehouder verbruikt ook ongeveer zoveel stroom”, zegt voorzitter Halbe Klijnstra van de Vereniging Windturbine-Eigenaren Friesland, “en als die ook zonnepanelen heeft, kan die met de nieuwe regels al snel geen windmolen meer krijgen.”

“Je hoeft als boer dus niet eens zo veel zonnepanelen te hebben om al niet meer voor een kleine windmolen in aanmerking te komen”, concludeert ook Peet Sterkenburgh van LTO Noord. “Bovendien zijn er boeren met panelen die al hun opgewekte zonne-energie via een aparte aansluiting leveren op het elektriciteitsnet.” Hij vraagt zich af hoe de provincie dan met dergelijke gevallen wil omgaan.

De provincie Friesland moedigt gemeenten sowieso aan om af te wegen ‘of het plaatsen van zonnepanelen niet de betere manier is om te voorzien in de eigen energiebehoefte’. Gemeenten moeten voor de omgevingsvergunning de uitgebreide procedure volgen en over alle aanvragen moet worden overlegd met de provincie.