Boer moet meer ingeschakeld worden voor beheer van natuurgebieden

20-01-2020 JOURE – Nederlandse boeren zouden veel meer ingeschakeld moeten worden voor het beheer van natuurgebieden. Dat stelt voorzitster Eke Folkerts van de Agrarische Jongeren Friesland. Door deze gebieden bijvoorbeeld open te stellen voor extensieve beweiding, ontstaat er meer ruimte op de boerenbedrijven. Die ruimte is nodig, omdat Nederland veel goede landbouwgrond verliest aan bouwprojecten, infrastructuur en wegen. Volgens Folkerts werd in de periode van 1996 tot 2012 jaarlijks gemiddeld 7500 hectare aan de landbouw onttrokken.

Folkerts stelt vast dat Friese jonge boeren niet alleen kritisch staat ten aanzien van het overheidsbeleid maar ook de kansen zien die het klimaatbeleid voor hen met zich mee kan brengen. Het gaat onder meer om de productie van duurzame energie, de opslag van C02 in de grond via het verhogen van het organische stofgehalte, waterberging en de productie van biomassa. Een voorwaarde is volgens haar wel dat de overheid een consistent beleid voert en ruimte biedt om te ondernemen.