Bodemwatercondities weer op normaal niveau

21-03-2019 JOURE – De bodemwatercondities in Nederland bevinden zich weer op een normaal niveau. Dat concludeert het Haarlemse onderzoeksbureau VanderSat op basis van geavanceerde satellieten van NASA en ESA. De regen van de afgelopen weken heeft eraan bijgedragen dat er weer een normaal niveau is bereikt. Het is wel van belang om in de gaten te houden of deze sterke aanvulling in het bodemvocht voldoende is om ook het diepe grondwaterpeil weer op niveau te krijgen.

Door de hitte en droogte van afgelopen zomer zijn er flinke watertekorten ontstaan over grote delen van Europa. Nederland had hier ook erg veel last van en de droogte van afgelopen zomer wordt dan ook gezien als een van de ergste droogte van de afgelopen 100 jaar, met een neerslagtekort van ongeveer 300 millimeter. Deze droogte had een enorme invloed op de landbouwsector en resulteerde in vrijwel alle gewassen tot lagere opbrengsten. Daarnaast hadden verschillende waterschappen actief maatregelen getroffen om de effecten van de droogte te minimaliseren, waaronder het opleggen van restricties bij beregening en het aanvullen van grondwater.

Satellietinformatie
Het is niet gemakkelijk om een droogte goed te kwantificeren. Traditioneel gebeurt dit door de neerslagtekorten uit te rekenen. Binnen de landbouw- en watersector wordt dit vaak anders gezien en associeert men droogte liever aan de actuele watercondities in de bodem omdat in het neerslagtekort niet de actuele verdamping wordt meegenomen. Door recente technische ontwikkelingen is het mogelijk om met geavanceerde satellieten van NASA en ESA deze vochtcondities in kaart te brengen. VanderSat heeft deze technologie toegepast en de sterkte van de droogte bepaald voor elke gemeente in Nederland. Dit werd gedaan aan de hand van een meerjarige dataset die verkregen is uit satellietobservaties.

Diepe grondwaterpeil
De regen van de afgelopen weken heeft eraan bijgedragen dat Nederland qua bodemvochtniveau weer ongeveer op een normaal peil zit. Vander Sat benadrukt wel het belang om in de gaten houden of deze sterke aanvulling in bodemvochtniveau ook voldoende is om op alle plekken ook het diepe grondwaterpeil weer op het gewenste niveau te krijgen.