Blokkade bij ruim 150 rundveebedrijven opgeheven


12-02-2018 JOURE – Nadat er bij 2100 bedrijven onregelmatigheden zijn geconstateerd wordt op dit moment hard gewerkt aan het op orde krijgen van het I&R systeem van veebedrijven. Herstelmeldingen door veehouders worden ook gedurende het weekend door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verwerkt. Bij ruim 150 veebedrijven is de bedrijfsblokkade inmiddels opgeheven.

Bij ruim 100 betreft het melkveebedrijven met geïmporteerde melkkoeien. Van deze dieren waren alleen melkproductiegegevens aanwezig en geen gegevens of de koe had gekalfd. In het onderzoek is bij de selectie ten onrechte uitgegaan van de leeftijdsgrens die geldt bij het plan voor fosfaatreductie, namelijk dat koeien vanaf 27 maanden tellen als melkkoe. Uit aanvullende gegevens blijkt dat deze leeftijd te hoog ligt, deze is daarom bijgesteld. Runderen die op het moment van import 24 maanden of ouder waren, zijn buiten het onderzoek gesteld. Bedrijven waarbij andere onregelmatigheden zijn geconstateerd dan alleen geïmporteerde koeien, blijven geblokkeerd totdat de registratie van hun bedrijf helemaal op orde is.

Een veehouder kan ook zelf zijn blokkade laten opheffen als hij de registratie in I&R kloppend maakt. Dat is tot nu tot door 50 melkveebedrijven gebeurd. Nadat de betreffende veehouder aanvullende informatie kon aanleveren, is de blokkade opgeheven. Naast de ruim 100 bedrijven zijn kalveren geboren na 1 januari 2018 ook meegenomen in het onderzoek. Dat is ten onrechte gebeurd. Het betreft ruim 900 individuele kalveren waarvan de blokkade is opgeheven.

Bij het onderzoek is niet over een nacht ijs gegaan. Er zijn verschillende administratieve systemen naast elkaar gelegd waardoor onregelmatigheden zijn ontdekt. Het I&R-systeem is onder andere een cruciaal traceringssysteem bij de uitbraak van dierziektes en wordt om die reden streng gecontroleerd. Bij ziekten kunnen dieren via dit systeem getraceerd worden waarmee verdere verspreiding wordt voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal melkveehouders hun administratie niet goed op orde hebben. Uit een eerste inspectie bij 99 bedrijven bleek de registratie van 47 bedrijven niet overeen te komen met de situatie in de stal. Tegen deze bedrijven is proces verbaal opgemaakt. Deze resultaten zijn aanleiding geweest voor nader een administratief onderzoek. Het onderzoek wordt de komende weken voortgezet.