Blijft de “Polle” de rotte kies van Lemmer


17-02-2018 LEMMER – “Heeft de Gemeenteraad nog wat te zeggen?”, dat is wat de heer Flokstra, eigenaar van de “Polle 15” te Lemmer, zich afvraagt. Komende over de Zeedijk en “de bult” zal niemand ontkomen aan de troosteloze aanblik van “De Polle”: de rotte kies van Lemmer. Voor de locaties van de voormalige Houtmolen en scheepswerf Poppen heeft de toenmalige Lemster gemeenteraad destijds nieuwe bestemmingsplannen vastgesteld. De ontwikkeling daarvan stagneert nu: “Na ruim 5 jaar ligt alles nog steeds braak.”

De “Houtmolen” staat al jaren leeg en nodigt uit tot crimineel gedrag en de brandweer heeft al een aantal keren moeten uitrukken vanwege brandstichting. Tussen de genoemde locaties bevindt  zich de locatie van de voormalige Formido bouwmarkt van de heer Flokstra. Supermarkt Lidl heeft belangstelling voor deze locatie. Lidl heeft op de huidige locatie in het centrum van Lemmer totaal geen uitbreidingsmogelijkheden en is tevens van mening dat er onvoldoende parkeergelegenheid aan de Stationsweg beschikbaar is.

Het realiseren van een supermarkt aan de Polle 15 kan wellicht de realisatie van de bestaande plannen (nieuwe woningen, appartementen en winkels) versterken. Deze integrale aanpak van “De Polle” zal zeker ook een publiekstrekker worden voor de winkeliers aan de Vissersburen en de Schans.  Het college van B&W van de Fryske Marren wenste geen medewerking te verlenen aan dit plan en was niet genegen de gemeenteraad te verzoeken om een principe uitspraak te doen over het wel/niet toestaan van een supermarkt op deze locatie.

Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat deze kwestie aan de rechtbank Noord Nederland is voorgelegd. Naar het oordeel van de rechtbank heeft het college van B&W van de Fryske Marren ten onrechte nagelaten de gemeenteraad om een van zogenaamde verklaring van geen bedenkingen te vragen. Het college heeft de rechtbank inmiddels laten weten geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid om dit gebrek te herstellen.

 

De heer Flokstra: “Uit de reactie op de uitspraak van de rechtbank trekken wij, Lidl en ik als eigenaar van de “Polle15” de conclusie dat B&W de gemeenteraad gewoon negeert. Wij hopen dat de gekozen volksvertegenwoordigers nu of na de verkiezingen zelf het initiatief zullen nemen om onze plannen op “de Polle” te beoordelen en zich niet door B&W op afstand laten zetten.”