BIZ voorstel leidt tot kritiek in de oppositie


22-02-2018 JOURE – Gisteravond kon er wederom door de raad gestemd worden voor het BIZ voorstel. Deze is ten aanzien van de het vorige voorstel op geen punt enkel veranderd. De reden om het voorstel opnieuw in te brengen is omdat er tijdens de vorige stemkans diverse partijen niet op tijd hun stem hadden ingeleverd. Men kan ook denken dat het draagvlak onder de  winkeliers toch wellicht minder is dan als eerder onderzoek heeft uitgewezen. De winkeliers krijgen nu in ieder geval een herkansing om de regeling alsnog doorgang te laten vinden.
De FNP stemde voor het voorstel maar wilde wel duidelijk maken dat als deze keer er weer niet op tijd gereageerd zou worden dat het voorstel niet voor de derde keer in de raad zou terugkeren. De PVDA noemde de het voorstel ‘gedwongen solidariteit’ en kon dan ook niet meegaan in het voorstel. Mocht het voorstel wel doorgang vinden is er ook nog de mogelijkheid voor de winkeliers om tegen het besluit in beroep te gaan. En die kans acht het PVDA dan ook zeer aanwezig.

De ChristenUnie sprak haar ongenoegen uit door vast te stellen dat als het college van B en W de uitkomst niet aanstaat, het voorstel nog eens dunnetjes opnieuw te doen. Als kanttekening stelden zij ook dat het maar de vraag is of de winkeliers inderdaad profijt hebben van deze regeling. De ondernemer zou niet in het zadel moeten worden gehouden door de gemeente. Bovendien is deze maatregel ook niet eerlijk naar de burger toe. Ook liet de ChristenUnie weten teleurgesteld te zijn in het CDA.

Het is nu aan de ondernemers in en rondom de winkelstraat van Joure om hier al dan niet actie te ondernemen. Wij houden u op de hoogte.