BIZ regeling in Joure gaat door


22-03-2018 JOURE – De WIH Joure heeft de gemeente gevraagd een bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor het Kernwinkelgebied Joure in te stellen. Eind 2017 is hiervoor een eerste stemronde gehouden. Bij die stemming werden binnen de stemperiode net niet voldoende stemmen uitgebracht. De WIH vroeg ons daarom om een tweede stemronde te houden. In deze stemronde zijn ruim voldoende stemmen op tijd uitgebracht. En de uitgebrachte stemmen waren in 4 van de 5 gevallen voorstander van de regeling. Er is daarmee voldoende draagvlak om de BIZ in te stellen.Uitslag
Voordat deze belasting in werking treedt, moet er een draagvlakmeting onder de gebruikers worden gehouden. Pas bij voldoende draagvlak wordt de regeling ingesteld. Wij hebben een meting uitgevoerd door middel van het sturen van een stembiljet naar alle gebruikers. De uitslag van de draagvlakmeting is als volgt:

91 van de 127 stembiljetten zijn op tijd ontvangen. 72% van de stemgerechtigden heeft een geldige stem uitgebracht. Er waren 72 stemmen voor (79%), 17 stemmen tegen (18%) en 2 blanco stemmen. De voor-stemmers vertegenwoordigen een hogere WOZ-waarde dan de tegen-stemmers. Hiermee is gebleken dat op basis van het aantal tijdig uitgebrachte stemmen er voldoende draagvlak is voor een bedrijveninvesteringszone in het Kernwinkelgebied Joure.

Wat is een BIZ?
Binnen een dergelijke zone wordt bij ondernemers extra belasting geheven. Deze belasting wordt als subsidie uitgekeerd en kan gebruikt worden voor activiteiten die zijn benoemd in een door de ondernemers opgesteld vijfjarenplan.