Biologische melkveehouders dagen Staat voor de rechter

29-12-2018 JOURE – Een groep biologische melkveehouders spant een rechtszaak aan tegen de Nederlandse overheid. De boeren vinden dat ze ten onrechte worden geconfronteerd met het fosfaatrechtenstelsel. De groep heeft met de Stichting SOS-bioboeren een doneeractie opgezet waarmee ze de procesgang willen betalen. Volgens de stichting heeft de sector geen schuld aan het landelijk fosfaatoverschot. De biologische melkveehouders eisen dat ze worden vrijgesteld van het fosfaatrechtenstelsel. Ze wijzen er op dat de Europese Commissie daar aan de Nederlandse regering de ruimte voor laat.

Er zijn landelijk ook andere acties opgezet om in de knel gekomen biologische melkveehouders te ondersteunen. Zo is onder anderen melkveehouder Arie van den Berg uit Schipluiden samen met een accountant en de Vereniging van Biologisch Melkveehouders De Natuurweide een actie gestart om noodlijdende biologische bedrijven te helpen. Er wordt gezocht naar constructies om fosfaatrechten van biologische boeren die rechten over hebben tegen redelijke voorwaarden aan collega’s beschikbaar te stellen.