Bijna alle lichten op groen voor woningmarkt De Fryske Marren


11-05-2017 JOURE – De woningmarkt in onze gemeente ontwikkelde zich ook in 2016 positief. Er werden weliswaar minder gemeentelijke kavels verkocht dan het jaar ervoor, maar nog altijd veel meer dan de jaren daarvoor. En ook het afgenomen aantal woningen is een voorbode van een stijging in de nabije toekomst. Een samenvatting van de opvallendste cijfers uit de Woningmarktrapportage De Fryske Marren van 2016.

Minder nieuwbouwkavels dan vorig jaar
De verkoop van gemeentelijke nieuwbouwkavels is in 2016 iets afgenomen in vergelijking met 2015, maar nog beduidend groter dan de erg magere jaren 2013 en 2014. De meeste kavels werden verkocht in Lemmer (30 stuks). We verwachten dat deze trend zich doorzet in 2017. De verkoop van Wyldehoarne 3b in Joure bijvoorbeeld verloopt tot nu toe erg voorspoedig. En er zijn ook diverse woningbouwplannen gestart door ontwikkelaars die goed lopen.

Meer sloop dan nieuwbouw
In het afgelopen jaar zijn er in onze gemeente meer woningen gesloopt dan nieuw gebouwd. Het aantal woningen is per saldo daardoor afgenomen. Op sloop volgt vaak nieuwbouw, dus we verwachten de komende tijd een sterke stijging van het aantal woningen. Door de grote hoeveelheid sloop, scoort onze gemeente onder het provinciale gemiddelde.

Meer en snellere verkoop van woningen
Recente woningmarktcijfers van de NVM-regio Zuidwest Friesland, tonen aan dat de (bestaande) woningmarkt zich positief ontwikkelt. Het aantal transacties steeg met 8,7%. Ook de verkooptijd van een woning verloopt positief. Het aantal dagen dat een woning te koop stond is gedaald van 143 naar 99 dagen.