Bijna 50 procent meer meldingen van slachtoffers acuut seksueel geweld

09-07-2019 JOURE – Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) kreeg in 2018 bijna 50 procent meer acute meldingen dan in het jaar ervoor. Het gaat om slachtoffers die binnen zeven dagen na een aanranding of verkrachting hulp zochten bij het CSG. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2018 van het CSG die vandaag worden gepubliceerd. Om nog meer slachtoffers te kunnen helpen lanceert het CSG een eigen chatfunctie.

In 2018 hebben zich in totaal 3250 slachtoffers gemeld bij het Centrum Seksueel Geweld, tegenover 2624 slachtoffers in 2017. In de helft van de gevallen ging het om seksueel geweld korter dan 7 dagen geleden, in de andere helft van de meldingen ging het om seksueel geweld van langer geleden. Vergeleken met 2017 steeg het aantal acute slachtoffers met maar liefst 49 procent. 31 procent van de slachtoffers was minderjarig.

‘Deze cijfers laten zien dat steeds meer mensen de weg naar het CSG weten te vinden’, zegt Iva Bicanic, landelijk coördinator van het Centrum Seksueel Geweld. ‘En dat dus steeds meer slachtoffers van seksueel geweld de hulp krijgen die ze zo hard nodig hebben als het net is gebeurd. Dat is mooi. Toch weten we dat dit slechts het topje van de ijsberg is. Voor veel slachtoffers is het nog altijd te moeilijk om direct na het meemaken van seksueel geweld professionele hulp te zoeken en de politie te betrekken. Ze schamen zich, voelen zich angstig en schuldig, zitten vast in een afhankelijkheidsrelatie en willen het liefst vergeten wat er is gebeurd. Het is belangrijk om ook deze groep te bereiken.’

Chatten met CSG
Om de drempel om hulp te zoeken te verlagen, lanceert het CSG vandaag een eigen chatfunctie. Via deze chat kunnen slachtoffers in de avond en nacht (anoniem) chatten met speciaal getrainde hulpverleners. Bicanic: ‘Met deze chat komen we tegemoet aan de behoeften van slachtoffers om anoniem te blijven en toch hulp te zoeken. Veel mensen die een aanranding of verkrachting hebben meegemaakt vinden het moeilijk om iemand in vertrouwen te nemen. Een chatgesprek kan meer aansluiten bij de behoefte van het slachtoffer.’ De chat is te bezoeken via: www.centrumseksueelgeweld.nl/chatmethetcentrumseksueelgeweld

Sporenonderzoek politie
Meer belangrijke cijfers uit het jaarverslag: ruim 53 procent van de acute slachtoffers kreeg een Forensisch Medisch Onderzoek, tegenover 46 procent in 2017. Yet van Mastrigt, zedenexpert van de politie, benadrukt het belang van dit sporenonderzoek: ‘Door onderzoek te doen naar biologische sporen, zoals haren, vingersporen en sperma, ontstaat er een kans om een dader aan het misdrijf te koppelen. Slachtoffers bepalen overigens zelf óf en wanneer ze aangifte doen. Dat kan direct zijn, maar soms ook pas een paar jaar later. Mooi is dat we dan in ieder geval die sporen hebben veiliggesteld, want die zijn na een week vaak niet meer te vinden op het lichaam van het slachtoffer.’ Ondanks de grote drempels die slachtoffers ervaren adviseert het Centrum Seksueel Geweld om binnen een week na een aanranding of verkrachting hulp te zoeken. Binnen die tijd zijn er namelijk de beste kansen op psychisch herstel, het voorkomen van zwangerschap en geslachtsziekten en het veilig stellen van sporen.