Bijna 200.000 hypotheek aanvragen in 1e kwartaal

05-04-2022 JOURE – Afgelopen kwartaal werd opnieuw een record verbroken. HDN (Hypotheken Data Netwerk) registreerde 191.293 hypotheekaanvragen, een indrukwekkende stijging van 37,1% ten opzichte van de 139.565 aanvragen in 2021. Daarmee wordt het voorgaande record van kwartaal 4 in 2021 (157.034) verbroken.

Van de 191.293 aanvragen waren 71.992 aanvragen bedoeld voor de aankoop van een woning, waarmee de kopersmarkt het resultaat van vorig jaar ondanks de toenemende krapte op de woningmarkt net wist te overtreffen (+0,6%). Door de stijgende rente, groeide het aantal hypotheekaanvragen in de niet-kopersmarkt dit kwartaal met 75,4%. Hiermee kwam het totaal van de niet-kopersmarkt uit op 119.301 aanvragen tegenover 67.998 aanvragen in het eerste kwartaal van 2021.

Februari extreem druk op de niet-kopersmarkt
De niet-kopersmarkt deed het opnieuw erg goed in het eerste kwartaal van dit jaar. Zo kwamen in de weken 6 en 7 alleen al 27.000 aanvragen voor over- en bijsluitingen binnen, waar het gemiddelde in de weken daarvoor tussen de 8.000 en 8.500 aanvragen per week lag. Daarbij valt op dat het gemiddelde hypotheekbedrag in de niet kopersmarkt verder is toegenomen met 9,7% naar circa € 196.800,- en dat 30% van de aanvragen een volledig aflossingsvrije hypotheek betrof.

Opstromer doet meeste hypothekenaanvragen op kopersmarkt
De opstromer en starter hoog segment verstevigden hun positie binnen de kopersmarkt. Met 16.785 aanvragen steeg de opstromer het hardst (+13,4%) in vergelijking met 2021 en bleven zij ook in 2022 het grootste klantprofiel. Met 15.450 aanvragen deed de starter hoog segment het wederom ook goed (+12%). Gemiddeld vragen zij een hypotheek aan voor € 417.000,- om een woning te kopen ter waarde van € 490.000,-. De starter jong deed fors minder hypotheekaanvragen dan een jaar geleden: een daling van zo’n 20% van 8.500 aanvragen in 2021 Q1 naar 6.746 aanvragen afgelopen kwartaal.

Energiebesparende maatregelen steeds vaker meegefinancierd
Het thema duurzaamheid lijkt zich inmiddels te vestigen binnen de hypotheekmarkt. In het eerste kwartaal van 2022 was bij 38,5% van alle aanvragen een energielabel bekend, een stijging van ruim 5%. Mogelijk belangrijker is dat bij bijna 10% van de aanvragen, zowel in de kopersmarkt als niet-kopersmarkt, energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd om de woning te verduurzamen. Met name de niet-kopersmarkt heeft hier een duidelijke inhaalslag gemaakt om op gelijke voet met de kopersmarkt te komen.