Bijna 1 op de 10 baby’s wordt geboren in eenoudergezin

24-12-2018 JOURE – In 2017 werden 15 duizend baby’s geboren bij een alleenstaande moeder, dit is 9 procent van alle levendgeboren kinderen. In 2010 was dat nog dat ruim 7,5 procent en in 2000 ging het om 6 procent. In 2010 kwam 58 procent van de pasgeboren baby’s terecht in een huishouden van een gehuwd paar en dat is in 2017 gedaald naar 55 procent. Dat meldt het CBS, dat in het kader van kerst de gezinssituatie van baby’s in kaart brengt.

Moeder minder vaak getrouwd bij geboorte kind
Nog steeds komt het merendeel van de baby’s ter wereld in een gezin met twee ouders, maar die zijn wel minder vaak getrouwd. Tot het midden van de jaren zeventig werden bijna alle baby’s geboren bij een getrouwde moeder. Daarna is een dalende trend ingezet. Het percentage kinderen dat wordt geboren bij een getrouwde moeder ligt sinds 2008 onder de 60 en kwam uit op 57 in 2017. Vanaf 2010 zijn hierbij ook de moeders met een geregistreerd partnerschap meegeteld.

Meestal het eerste of tweede kind in het gezin
Bijna 1 op de 10 baby’s wordt geboren in eenoudergezinEen gezin met twee kinderen is het meest gangbaar in Nederland. Ruim de helft van de vrouwen komt daar op uit. Baby’s worden in de meeste gevallen als eerste kind geboren (43 procent) of met één broer of zus (38 procent). Ongeveer 5 procent komt in een gezin met drie of meer broers en/of zussen. Dit kunnen ook stiefbroers of –zussen zijn. Daarnaast is het mogelijk dat biologische broers en zussen niet in hetzelfde gezin wonen.