Bijeenkomsten over afvalinzameling worden verplaatst

30-09-2020 JOURE – Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen gaan de bewonersbijeenkomsten over afvalinzameling deze week helaas niet door. Het gaat om de bijeenkomsten op 30 september in ‘t Haske in Joure en op 1 oktober in De Hege Fonnen in Lemmer.

De 55 belangstellenden hebben hierover een mailbericht ontvangen. We plannen een nieuwe datum voor de beide bijeenkomsten, hetzij fysiek (als dat weer verantwoord is), hetzij online. De inwoners die zich hadden aangemeld ontvangen dan opnieuw bericht.