BIJ12 vernieuwt richtlijn voor taxatie bij wolvenschade

05-02-2023 JOURE – BIJ12 heeft een vernieuwde richtlijn voor het taxeren van wolvenschade aan landbouwhuisdieren vastgesteld. Sinds 2019 werkt BIJ12 met een richtlijn om de uitvoering van de taxatie, waardebepaling van dieren en het verlenen van tegemoetkomingen, namens de provincies, zorgvuldig en eenduidig uit te voeren. De richtlijn is bedoeld voor de taxateurs die in opdracht van BIJ12 mogelijke wolvenschade bij vee onderzoeken. In de richtlijn staat onder meer beschreven welke diersoorten in aanmerking komen voor taxatie.

Schade aan bedrijfsmatig gehouden landbouwhuisdieren én aan hobbymatig gehouden schapen, geiten, paarden, pony’s , runderen en varkens komt in aanmerking voor taxatie en een tegemoetkoming. Dit geldt ook voor bedrijfsmatig gehouden kuddebeschermings- en hoedhonden die verwond of gedood worden. De eigenaar krijgt een tegemoetkoming in de schade wanneer bovengenoemde dieren met zekerheid of zeer waarschijnlijk zijn gedood of verwond door een wolf.

De werkwijze voor taxatie en DNA-afname blijft hetzelfde. Nieuw is dat dierenartsen, met toestemming van BIJ12, DNA mogen afnemen in situaties waarin alleen sprake is van gewonde dieren, die niet geëuthanaseerd hoeven te worden. Na de DNA-afname kunnen de gewonde dieren direct behandeld worden om onnodig lijden te voorkomen.

Schade aan huisdieren zoals katten en honden komt niet voor een tegemoetkoming in aanmerking. Wel kan BIJ12 opdracht geven tot DNA-afname met als doel om  wolvenschade te onderzoeken. In overleg met de dierhouder en BIJ12 kan een provincie besluiten om autopsie of sectie uit te laten voeren op grote volwassen hoefdieren. Het doel hiervan is om meer kennis en inzicht te krijgen in mogelijke wolvenschade, het duidelijk maken van de gezondheidstoestand van de getroffen dieren en hiermee meer ervaring op te doen.

Naast de wolf wordt ook de goudjakhals in Nederland gesignaleerd, een dier nauw verwant aan de wolf. De taxatie en tegemoetkoming in schade aan gehouden dieren door een goudjakhals is hetzelfde als bij een wolf.