BIJ12 is gestart met betaling tegemoetkomingen faunaschade over 2020

24-07-2020 JOURE – BIJ12 is gestart met het uitbetalen van tegemoetkomingen in faunaschade die in 2020 zijn aangevraagd. Als eerste worden tegemoetkomingen betaald over schade die automatisch is getaxeerd. Dit geldt voor faunaschade door ganzen in ganzenrust- en foerageergebieden in de provincies Friesland, Groningen, Gelderland en Utrecht. Daarna worden andere aanvragen in behandeling genomen. Deze worden vanaf augustus uitbetaald.