Bietencampagne start eerder in zuiden dan het noorden

22-08-2019 JOURE – De Agrarische Dienst taxeert de bietenopbrengst per hectare gemiddeld op 84 ton wortel en 14 ton suiker. De stand van de bieten in de verschillende regio’s is zeer verschillend. Op de kleigronden in Friesland, Zuidwest, West en Midden Nederland staan de bieten er in het algemeen goed tot zeer goed voor. Op de lichte gronden in Zuidoost, Oost en Noordoost Nederland is de stand minder vanwege de droogte. De totale bietenoogst is geraamd op 6,9 miljoen ton die in circa 19 weken verwerkt wordt.

Suiker Unie start de verwerking van de bieten in Dinteloord op 6 september. In Vierverlaten is de start op 10 september. Er is gekozen voor een ongelijke start van de fabrieken. De start is op 6 september in Dinteloord omdat het qua suikerlogistiek het gunstigst is en omdat de opbrengstverwachting in het zuiden relatief het hoogst is. De gekozen startdatum komt mede voort uit de wens om tijdig nieuwe suiker beschikbaar te hebben omdat de voorraden laag zijn. Dit laatste is vooral veroorzaakt door de lage opbrengsten van het afgelopen jaar.

Tijdens de campagne zal ook ruwe rietsuiker verwerkt worden die al eerder aangekocht is. Daarmee zal er voldoende suiker geproduceerd worden ten behoeve van de afzet tot volgend jaar september. Met name in het begin van de campagne zal relatief veel rietsuiker verwerkt worden zodat dan minder bieten verwerkt worden en de bieten een iets langere groeitijd hebben. Dit is vooral op de lichte grond interessant omdat waar regen gevallen is de bieten nu aan het herstellen zijn.

De telers ontvangen de definitieve indeling van hun leveringsplanning in de laatste week van augustus.