Bibliotheken Mar en Fean in de ban van rampen tijdens Maand van de Geschiedenis

03-10-2022 JOURE – Van persoonlijke rampen tot catastrofes die de samenleving ontwrichten: rampen zijn van alle tijden. In een periode waarin pandemieën, oorlogen, bosbranden en overstromingen de kranten en talkshowtafels in hun greep houden, onderzoekt de Bibliotheek in oktober 2022 met het thema Wat een ramp! niet alleen de verwoestende kracht van rampen. Er wordt ook een ode gebracht aan de veerkracht en weerbaarheid die een ramp in de mens kan opstuwen. En aan de creativiteit, samenwerking en innovatie die uit een vreselijke gebeurtenis kunnen voortvloeien.

Lezingen en workshops in de Maand van de Geschiedenis
Bibliotheken Mar en Fean besteedt uitgebreid aandacht aan de themamaand met een afwisselend programma in verschillende vestigingen. Ontdek bijvoorbeeld wie uw voorouders waren tijdens de workshop stamboomonderzoek. In deze kennismakingsworkshop, die verspreidt over twee dagen wordt aangeboden, gaat u op een laagdrempelige manier bronnenonderzoek doen. De workshop wordt gegeven in Heerenveen, Joure en Sneek en kost € 7,- voor leden van de Bibliotheek. Ook als u niet lid bent kunt u uiteraard deelnemen, de kosten bedragen dan € 10,-. Aanmelden kan via de website: www.bmf.nl/maandvandegeschiedenis

Jouster geschiedenis
In Joure komt Bert Looper, werkzaam bij Tresoar, langs in het Senior Café waar hij zal vertellen over grote gebeurtenissen in de geschiedenis en welke invloed deze hadden op Joure. Economische en politieke ontwikkelingen elders beïnvloedden door de eeuwen heen het leven in de Friese vlecke. Nergens komt die verbinding tussen groot en klein beter en directer tot uiting dan in de geschiedenis van de kleine neringdoenden in Joure, en dan met name de bakkers. Hoe gek het op het eerste gezicht ook lijkt, vooral de Jouster bakkers schreven geschiedenis. Entree: € 1,- incl. koffie/thee.

Rampen in Heerenveen
In Heerenveen vertelt Henk Kok over vier verschillende rampen in de geschiedenis van Heerenveen. Er is o.a. aandacht voor het rampjaar 1672 en voor de gevolgen van de grote overstroming van februari 1826, die aan de hand van een kaart, een tekening en enkele schilderijen van de Heerenveense schilder Dirk Piebes Sjollema in beeld gebracht wordt. Kaartverkoop gaat via de website www.bmf.nl/maandvandegeschiedenis (Leden € 3,50 / niet-leden € 5,-).