Bibliotheek Mar & Fean is op zoek naar een nieuwe directeur

04-01-2019 JOURE – Voor onze opdrachtgever Stichting Bibliotheken Mar en Fean zoeken wij een mensgerichte innovatieve, samenwerkings- én resultaatgerichte directeur-bestuurder.

U kunt reageren tot 25 januari 2020 (ref.nr. 6937).

Organisatie
Bibliotheken Mar en Fean (BMF) is met 12 bibliotheekvestigingen en circa 75 medewerkers een ondernemende bibliotheek in de gemeenten Heerenveen, De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân. BMF wil zichtbaar en aantoonbaar van maatschappelijke meerwaarde zijn voor iedereen, stimuleert participatie en zelfredzaamheid door zich sterk te maken op het vlak van basisvaardigheden en ontmoeting. Verder is BMF actief partner voor persoonlijke ontwikkeling en verdieping door middel van een breed en gevarieerd aanbod op het gebied van lezen, leren en inspireren. Maatwerk, samenwerking en lokale verankering zijn hierbij het uitgangspunt.

Bibliotheken hebben de laatste jaren een ontwikkeling doorgemaakt, ‘Van collectie naar connectie’. De digitale ontwikkelingen en de veranderende vraag vanuit de maatschappij vragen om nieuwe invulling van de bibliotheekfuncties. De bibliotheek wordt steeds meer een ontmoetingsplek voor jong en oud.

Uitdagingen, ook voor BMF, zijn het adequaat inspelen op laaggeletterdheid en basisvaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en een leven lang leren. Er wordt creatief gewerkt aan het steeds meer zijn van een laagdrempelige, bereikbare, plezierige ontmoetingsplek met maatschappelijke/educatieve meerwaarde voor uiteenlopende doelgroepen. Dit vraagt veel van de organisatie en mensen! Zoals voor elke bibliotheekorganisatie geldt, is de relatie met de gemeenten, de gemeenteraden en wethouders van de gemeenten essentieel en wordt deze gekoesterd. BMF wil daarnaast ook een verbindende schakel zijn in de lokale gemeenschap en hecht grote waarde aan de samenwerking met culturele en maatschappelijke partners. Jeugd en Onderwijs is een belangrijk speerpunt voor BMF. Met de bibliotheek op school is BMF actief in de scholen en wordt er nauw samengewerkt met de onderwijsinstellingen in de regio.

BMF is georganiseerd per gemeente voor wat betreft de fysieke dienstverlening; bibliotheken in Súdwest-Fryslân, Heerenveen en De Fryske Marren. Beiden aangestuurd door een manager. Hiernaast is er de educatieve en digitale bibliotheek. Dit is een programmalijn die dwars door de organisatie loopt en die wordt aangestuurd door de manager Dwarsverband. De directeur-bestuurder vormt samen met de drie managers het managementteam. Verder kent de organisatie een kleine staf (o.a. voor bedrijfsvoering). De directeur-bestuurder is ook bestuurder in het kader van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).

De bibliotheek heeft vijf kerntaken die zijn vastgelegd in de Bibliotheekwet (2015):
1. Ter beschikking stellen van kennis en informatie (informeren).
2. Bieden van mogelijkheden voor ontwikkeling en educatie (leren).
3. Bevorderen van lezen en laten kennismaken met literatuur (lezen).
4. Organiseren van ontmoeting en debat.
5. Laten kennis maken met kunst en cultuur.

BMF voert deze kerntaken met enthousiasme uit en heeft hiervoor op basis van een toekomstgerichte visie een aantal concrete thema’s benoemd die niet op zichzelf staan, maar met elkaar verbonden zijn.

Bibliotheken Mar en Fean wilde na de fusie en reorganisatie meer synergie en afstemming om de voordelen van een grotere bibliotheekorganisatie nog meer te benutten. Effectiever en efficiënter werken staat ons daarbij voor ogen.

Deze organisatieontwikkelslag heeft inmiddels zijn vorm wel gevonden, maar dient in verbinding consequent en klantgericht voortgezet te worden. Het meenemen, inspireren en motiveren van medewerkers, vrijwilligers en stakeholders is hierbij bijzonder belangrijk. Met focus op een heldere toekomst van de bibliotheek en met het adequaat kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen in een plattelandsomgeving met een eigen Friese dynamiek. De nieuwe directeur-bestuurder zal hier verder vorm aan geven en dit doorontwikkelen.

In verband met de pensionering van de huidige directeur-bestuurder, en om de ambitie te realiseren, zoekt Bibliotheken Mar en Fean een nieuw verbindend boegbeeld. Een directeur-bestuurder die vanuit strategie de BMF stevig verder verankert in de maatschappij en met elkaar, zichtbare en concrete resultaten boekt en door kan boeken.

Functie
De nieuwe directeur-bestuurder die BMF nodig heeft, ontwikkelt de organisatie door vanuit visie en leiderschap, samen met management en medewerkers. Verder vertegenwoordigt u op eigen doortastende wijze BMF op strategisch niveau in de drie gemeenten, het regionale bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen en andere strategische partners en onderhoudt u professioneel en collegiaal contacten met het Friese bibliotheeknetwerk en op landelijk niveau.

Meer specifiek:
• het bestendigen en, in verbinding met het MT en medewerkers, uitbouwen van de functie van de bibliotheek in de breedte, nu en in de toekomst;
• het verder ontwikkelen van BMF tot een stevige moderne en toekomstbestendige organisatie met een eigen en een herkenbaar profiel voor medewerkers, gemeenten, strategische partners en directe doelgroepen;
• het verder uitwerken van het geformuleerde beleid (organisatie- doorontwikkeling) en zorgdragen voor de realisatie ervan, toekomstige visieontwikkeling passend bij de mogelijkheden van de bibliotheek van de toekomst;
• het inspirerend en coachend leidinggeven aan de medewerkers en management van de organisatie waarbij co-creatie met stakeholders een essentiële rol in gaat nemen;
• bestuurder in het kader van de WOR;
• het opstellen van begrotingen, periodieke rapportages en verdere verslaglegging van de organisatie;
• het verder creëren van draagvlak voor het dienstenpakket, het nemen van initiatieven om dit te verbreden en waar nodig te verdiepen;
• het bestendigen van relaties met samenwerkingspartners en het concreet uitbouwen van (zakelijke) relatie met bedrijven, gemeenten en andere stakeholders.

Profiel
Bibliotheken Mar en Fean heeft een mensgerichte innovatieve, samenwerkings- én resultaatgerichte directeur-bestuurder nodig. Iemand die op inspirerende wijze medewerkers weet te enthousiasmeren om het beste uit zichzelf te halen en samen te werken aan de toekomst van de bibliotheek in de regio.

U beschikt over ruime managementervaring opgedaan in een maatschappelijke omgeving. Hierbij hebt u ook ervaring opgedaan bij veranderprocessen richting zelfsturing, netwerkorganisaties of vergelijkbaar. U hebt bewezen een relevant netwerk te kunnen opbouwen en te kunnen onderhouden. U bent in staat om actief en betrokken samenwerking op te zoeken met ketenpartners.

Functie-eisen
Meer specifiek beschikt u over:
• affiniteit met culturele/maatschappelijke activiteiten, Jeugd en Onderwijs en de functie van de bibliotheek in de samenleving;
• hbo+ werk- en denkniveau, conceptueel vermogen en communicatief vaardig;
• concrete leidinggevende ervaring met bij voorkeur affiniteit/ervaring met bestuurlijke processen, pragmatisch en concreet;
• natuurlijk gezag, weet mensen te stimuleren, te binden en resultaten te boeken;
• aantoonbare ervaring met verandermanagement, het vermogen om een organisatie te kunnen ontwikkelen in combinatie met de continue verbetering van de dienstverlening;
• innovatief vermogen, denkt in kansen en mogelijkheden;
• oog voor/ervaring met bedrijfsvoering, (jaar)plannen, budgetten en het afleggen van financiële verantwoording;
• politieke sensitiviteit, kan schakelen tussen verschillende belangen zonder focus te verliezen;
• ondernemende instelling, meer gevoel bij het ontwikkelen van resultaten dan bij het volgen van procedures, krijgt meer energie van klanttevredenheid en groei dan van het volgen van regels en processen;
• binding met Friesland heeft de voorkeur, affiniteit en het (passief willen) beheersen van de Friese taal is essentieel.

U herkent zich verder in de volgende competenties:
• enthousiasmerende en inspirerende leider met overtuigingskracht;
• empathisch en verbindend vermogen, integer;
• creatief en innoverend ondernemerschap;
• strategisch vermogen en bestuurlijke sensitiviteit;
• omgevingsbewustzijn.

Aanbod
Gestreefd wordt naar indiensttreding per 1 juni 2020. Het betreft in principe een functie voor 36 uur per week. Gestart wordt met een jaarcontract met intentie tot een contract voor onbepaalde tijd. Het maximum salaris is overeenkomstig met de sector en het niveau van de functie gestelde kaders, en bedraagt maximaal € 7.413,– bruto per maand (cao bibliotheken schaal 14, op basis van 36 uur/week). Verder kent de organisatie de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033-4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie
U wordt verzocht te reageren voor 25 januari.

PublicSpirit voert in week 5 en 6 de oriënterende gesprekken en zal de resultaten in week 7 aan de selectiecommissie presenteren. Vervolgens vinden in week 8 de eerste gesprekken met de selectiecommissie van BMF plaats.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (o.v.v. vacaturenummer 6937) en een cv uploaden.
Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen bevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Verder dient u referenties en een verklaring omtrent gedrag (VOG) te kunnen overleggen bij aanstelling en kan een assessment onderdeel uit maken van de procedure.

Solliciteren