BFVW: ‘Vroege droogte zorgt voor problemen bij nestelende vogels’

19-04-2019 JOURE – De Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) ontvangt berichten over dode, verhongerde, kuikens van weidevogels. De organisatie denkt dat vooral de droogte een groot probleem vormt voor de vogels. Kievitskuikens die uit het ei komen gaan meteen op zoek naar voedsel. Door de droogte in zijn er geen insecten te vinden, waardoor de kuikens nog voor ze 2 dagen oud zijn door honger sterven. Ook de volwassen weidevogels hebben het moeilijk, door de droogte zijn de regenwormen diep in de bodem weggekropen. De bodem is bovendien uitgedroogd en hard.

Boeren kunnen de kievit en andere weidevogels helpen door hier en daar water op het land te pompen. De BFVW roept op om greppels vol te laten lopen of het peil in de sloten te verhogen. Het water trekt insecten aan voor de kievitskuikens. De bodem wordt bovendien weer vochtig, waardoor de regenwormen weer binnen bereik van de volwassen vogels komen.

Ook andere vogelsoorten hebben last van de droogte. Zwaluwen bijvoorbeeld gebruiken vochtige modder om hun nest te bouwen, maar vinden nu alleen droge tuingrond. Mensen kunnen hier wat aan doen door in een hoek van de tuin te zorgen voor een ‘regenplas op de aarde’ te maken. Dit trekt ook insecten aan, die de vogels gebruiken om hun jongen te voeren.