‘Bezorgde Friesland Campina Boeren’ stellen 8 eisen aan FrieslandCampina

07-11-2019 JOURE – Een groep leden-melkveehouders van zuivelcoöperatie FrieslandCampina heeft zich verenigd in het collectief ‘Bezorgde FrieslandCampina Boeren’. In een brief aan alle coöperatieleden stelt het verbond 8 eisen aan het bestuur van de zuivelonderneming. Zij roepen de andere leden op de brief te ondertekenen om zo verandering in gang te kunnen zetten.

De petitie is een nieuwe stap in de groeiende onvrede onder leden van FrieslandCampina over het beleid van het zuivelconcern. De bezorgde boeren eisen dat voorstellen voor het ‘Melkgeldreglement 2020′ worden afgeschaft, dat de programma’s ‘KoeKompas’, ‘KoeAlert’ en ‘KoeMonitor’ van tafel gaan en dat er een duidelijk inzicht komt in de kostenstructuur van FrieslandCampina. Ook de coöperatiestructuur moet worden aangepast, waarbij leden weer stemrecht krijgen en niet louter de ledenraad. Ook moet de coöperatie zich focussen op het tot waarde brengen van de melk.

De leden eisen eveneens het vertrek van Hester Maij, de nieuwe directeur Public & quality affairs bij FrieslandCampina. Zij heeft volgens deze leden een te ‘groene’ signatuur, want Maij is lid van de Commissie Remkes en is volgens de groep boeren ook betrokken geweest bij het aanwijzen van de Natura 2000-gebieden in Nederland. Ook moet FrieslandCampina de samenwerking met Natuurmonumenten stoppen.

Verder wil het collectief dat FrieslandCampina de vergadering van het bestuur met de districtsraden op 17 december uitstelt. Op deze vergadering worden de knopen doorgehakt van voorstellen die op de ledenbijeenkomsten zijn besproken, zoals het Melkgeldreglement. De groep boeren wil eerst een duidelijk antwoord op de eisen en dat kan volgens het collectief niet voor 17 december.